Skip til primært indhold

Informations-eftermiddag for mennesker med Parkinsons

CKV har netop afholdt informationseftermiddag for borgere med Parkinsons sygdom. Parkinsons påvirker nemlig ofte kommunikationen, og der kan logopædiske øvelser og strategier hjælpe på stemmen og udtalen.

Parkinsons sygdom er en neurologisk sygdom, som er fremadskridende. Symptomerne på Parkinsons varierer fra person til person, men der er ofte vanskeligheder med at bevæge sig, herunder at man bevæger sig langsommere og mere stift end tidligere. Dette kan også gøre sig gældende ift. de bevægelser, der skal til for at tale og kommunikere.

Personen med Parkinsons taler ofte lavere og mere utydeligt end tidligere. Nogle oplever, at tempoet i talen er påvirket, enten er det for hurtigt eller for langsomt. Nogle er derudover hæse og trætte i stemmen, og må opgive at få sagt, det de gerne vil.

Kropssproget og ansigtsudtrykkene påvirkes også af Parkinsons, og det er med til at gøre kommunikationen mindre udtryksfuld.

Samtalen med en person med Parkinsons er derfor anderledes, end vi er vant til.  

På informationseftermiddagen forklares borgere med parkinson og deres pårørende om, hvordan kommunikationen påvirkes af Parkinsons, og hvilke strategier og øvelser, der kan hjælpe. Det fremhæves, at man skal tale højt og tydeligt, lidt langsommere og med store mundbevægelser. 

Deltagerne på eftermiddagen fik lejlighed til at afprøve øvelserne, fik information om sygdommen og mødte andre mennesker med Parkinsons. En af dem kommenterede: ”Det er dejligt med grundlæggende viden… og at det også er vigtigt at træne talen...” og videre ”vi kan spejle os i hinandens udfordringer ”.

Der er også vejledning til de pårørende, herunder hvad man skal være opmærksom på i kommunikationen, og hvordan det er en fordel, fx at holde øjenkontakt under samtale med personen med Parkinsons samt give god tid og undgå baggrundsstøj.

CKV afholder en informations-eftermiddag igen i foråret 2024, ligesom der tilbydes ene- og holdundervisning for personer med Parkinsons. Hold øje med datoer på CKVs facebookside: https://www.facebook.com/Centerforkommunikationogvelfaerdsteknologi/

Borgere med Parkinsons sygdom, som oplever kommunikationsvanskeligheder, kan henvende sig direkte til CKV og få logopædisk bistand. Kontakt endelig CKV, hvis du vil vide mere.

Parkinsons sygdom påvirker bevægelsesevnen. Man får problemer med at bevæge sig normalt, alt går langsomt og trægt, musklerne bliver stive og der kan forekomme rysten i arme eller ben. Talemuskulaturen bliver på samme måde langsom og talen er derfor ofte utydelig og volumen er lav, så det kan blive svært at kommunikere.

Samtidigt med de motoriske symptomer kan der opstå non-motoriske symptomer, som nedsat humør og depression eller kognitive symptomer.

Læs evt. mere på Parkinson.dk

Kvinde taler med mand i kørestol
APPFWU02V