Skip til primært indhold

Vejledning til arbejdsgivere om hjernerystelse

De fleste, som slår hovedet, kommer sig. Men et stort antal får mén efter hovedslag, og får svært ved at passe et arbejde. Hvad kan arbejdspladsen gøre i den situation, hvor en god kollega pludselig bliver ukampdygtig?

CKV har deltaget i en undersøgelse af, hvilke arbejdsrettede initiativer, der iværksættes på danske arbejdspladser, når en kollega har mén efter hjernerystelse. Ud over at hjælpe den ramte tilbage på arbejde, håber vi på CKV på at hjælpe arbejdspladserne til at fastholde deres medarbejdere i arbejde.

Undersøgelsen havde to formål: Dels at indkredse, om der er behov for mere viden på området, og dels at pege på, hvad der skal til, for at personer med længerevarende følger efter let hovedtraume kan blive på eller vende tilbage til job.

Resultat: Det viste sig, at mange ledere ikke ved, hvordan man bedst støtter en kollega, der har hjernerystelse med alvorlige gener. Undersøgelsen har derfor ført til, at den nye viden nu er samlet i en publikation til arbejdsgivere.

En trist baggrund

Forskning viser, at 40% af de hjernerystelsesramte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet 5 år efter traumet, 19% modtager flexjob og 5% ender på førtidspension (kilde: Dansk Center for Hjernerystelse). Men kan vi overhovedet forebygge, at mennesker med hjernerystelse træder ud af arbejdsmarkedet?

Først er det måske interessant at finde ud af, hvorfor så mange hjernerystelsesramte mister tilknytningen til arbejdspladsen efter 5 år? I undersøgelsen svarer en del arbejdstagere, at hovedtraumet er alvorligt, og har medført alvorlige senfølger, fx svimmelhed, hovedpine, synsforstyrrelser og tinnitus. Senfølger der forhindrer personen i at arbejde. Andre svarer, at der mangler viden om, hvordan man støtter personer med hjernerystelse i at vende tilbage til arbejdet.

Undersøgelsen indgår i et nationalt arbejde med at skabe et bedre vidensgrundlag på hjernerystelsesområdet. Den er gennemført at Dansk Center for Hjernerystelse, som har fået støtte fra Velliv Foreningen til at søsætte en undersøgelse af arbejdsgiveres og hjernerystelsesramtes oplevelser.

”Det gør en forskel både for forskningen, men også for samfundsøkonomien og den hjernerystelsesramte, at vi bliver klogere på, hvordan vi kan forbedre de ramtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet”, siger lektor i neuropsykologi og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse, Hana Malá Rytter, ph.d.” 

CKV har deltaget i undersøgelsen med faglig bistand. CKV har desuden hjulpet borgere fra Region Syddanmark med hjernerystelse i kontakt med forskerne, så de kunne blive informanter til spørgeskemaundersøgelsen. Det er denne undersøgelse, der nu har mundet ud i et informationsmateriale til landets arbejdsgivere.

Vejledningen kan hentes ved at klikke på denne linje. 

Vil du høre mere om CKV´s rådgivning til arbejdspladser og til hjernerystelsesramte? Kontakt CKV på 99 44 34 00 på hverdage mellem kl. 9 og 12.

arbejdsgiver sidder med papirer sammen med en kvinde
APPFWU02V