Skip til primært indhold

Den gode overgang til videregående uddannelse

Konference med fokus på den gode overgang, og hvad man som fagperson på begge sider af overgangen skal være opmærksom på.

I marts afholdt Castberggård en ungekonference med fokus på den gode overgang for unge med hørenedsættelse, fra grundskolen til videregående uddannelse.

I overgangen kan mange opleve, at viden går tabt, eller den unge er usikker på, hvor de skal søge hjælp. Når man er under uddannelse, og har nedsat hørelse, så kan det f.eks. give vanskeligheder med at høre og forstå, hvad der bliver sagt i undervisningen. Derudover så er det de færreste unge, der har lyst til at skille sig ud fra mængden og blive stemplet som hende/ham med høretab. Så det er en balancegang at få hjulpet de unge rigtigt og på det rigtige tidspunkt. 

Konferencen gav ny viden om vigtigheden af den gode overgang, og hvad man som fagperson på begge sider af overgangen skal være opmærksom på. Derudover blev der givet praksiseksempler på den gode overgang, og hér var en hørekonsulent fra CKV invitereret med til at sidde i en paneldebat sammen med en ung med høretab, en studievejleder og en talehørepædagog fra PPR. Der blev diskuteret, hvad man som fagperson omkring de unge skal være opmærksom på, og hvad de unge selv synes de mangler i overgangen. Derudover var der bred enighed om, at det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem fagpersonerne på begge sider af overgangen, så viden omkring den unge ikke går tabt, og så den unge ved, hvor der skal spørges om hjælp, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har kendskab til et ungt menneske med høretab, som snart forlader grundskolen og dermed afsluttes i PPR-regi, kan du kontakte hørekonsulenten på CKV for vejledning i forhold til skoleskiftet og hjælp i forhold til det videre forløb.

To unge kvinder tager en selfie
APPFWU01V