Skip til primært indhold

Ny bestyrelse på CKV

Her kan du læse mere om, hvordan CKV’s bestyrelse kommer til at se ud de næste 3 år.

Bestyrelsen for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi består i perioden 2022-2025 af:

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:
Børge Larsen (UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen) (Mobilitet)
Keld Nielsen (Dansk Blindesamfund) (Syn)
Hans Chr. Schack (Høreforeningen) (Høre)
Christian Ditlev Reventlow (Parkinsonforeningen) (Tale)
Suppleant: Bente B. Rey (Dansk Handicap Forbund)

Udpeget af KKR Syddanmark (kommunalbestyrelserne):
Gert Rasmussen, Nordfyns kommune

Udpeget af Regionsrådet:
Annette Blynél, SF

Udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Universitet:
Rineke Brouwer, Institut for Sprog og Kommunikation

Valgt af medarbejderne på CKV*:
Michael Smidt, optiker, Synsrådgivningen
Claus Anker, synskonsulent og AMR, Synsrådgivningen

*medarbejdervalgte medlemmer af CKV’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.

 

APPFWU01V