Skip til primært indhold

Uddannelsesstart og nedsat hørelse

Er du ung under uddannelse med høretab eller andre hørerelaterede vanskeligheder – så er der hjælp at hente.

For mange unge med et høretab kan der være behov for forskellige støttemuligheder for at kunne gennemføre en uddannelse. Det er derfor vigtigt, at kende de muligheder der er. Hvis du er under uddannelse, og har et høretab eller andre udfordringer relateret til hørelsen, har du mulighed for at få en hørekonsulent tilknyttet. Hørekonsulenten har et overblik over, hvilke støttemuligheder der findes, og har samtidig en viden om hørelsen, og hvilken betydning det har, hvis man f.eks. har tinnitus eller et høretab. Kontakt SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, og så vil du blive sat i kontakt med hørekonsulenten. Alternativt kan du ringe direkte til hørekonsulenten på CKV. 

Skal du flytte hjemmefra, så vær opmærksom på, at du kan få brug for at få flyttet dine hjælpemidler eller søge om nye, hvis du f.eks. ikke kan høre dit vækkeur, dørtelefonen eller fjernsynet.

Eksempel på forløb hos hørekonsulenten:

Mathilde er 17 år, og har høreapparat på begge ører. I folkeskolen havde hun brugt lærer- og elevmikrofon i de mindste klasser, men ellers synes hun, at hun har klaret sig fint med sine høreapparater. Til afgangseksamen i 9. klasse var hun lidt udfordret i de situationer, hvor der skulle aflyttes opgaver. Mathilde er via hørekonsulenten i PPR blevet henvist til hørekonsulenten på CKV. Mathilde og hørekonsulenten på CKV mødes inden sommerferien for sammen at finde ud af, hvad der skal iværksættes, når Mathilde starter i 1. g. Hørekonsulenten og Mathilde bliver enige om, at Mathilde skal afprøve lærermikrofon i sprogfagene, for der synes hun, udfordringen er størst, da hun har svært ved at høre de sproglige nuancer i fremmedsprogene. Derudover ønsker Mathilde et oplæg for lærerteamet omkring høretab, og hvad underviserne kan være opmærksomme på i timerne. Hørekonsulenten kontakter SPS-vejlederen på gymnasiet, så der kan blive aftalt en dato for et oplæg samt opstart af afprøvning af hjælpemiddel. I løbet af det første semester har hørekonsulenten løbende kontakt til Mathilde for at sikre, at alt fungerer som det skal.

”Hørekonsulenten har aflastet mig i en så stor grad, at jeg ikke længere skal sidde og knokle mig igennem undervisningen for at kunne følge med. Forløbet har derfor alt i alt været et super godt forløb, som vi kom hurtigt igennem, hurtigt fik stablet på banen og udarbejdet”. – Mathilde, 1.g

Læs mere om de forskellige støttemuligheder her: www.spsu.dk eller kontakt hørekonsulenten på CKV på tlf. 9944 3400.

Ung kvinde holder hånden bag sit øre
APPFWU02V