Skip til primært indhold

Red hjernen med hurtig indsats

Får du, eller en du er sammen med, symptomer på en blodprop i hjernen, er det altafgørende at få hurtig hjælp. Ring 112 ved tegn på stroke.

På CKV arbejder vi i flere afdelinger med rehabilitering af de kommunikationsvanskeligheder, man kan få efter en blodprop i hjernen. Vi tager os af disse borgere, når de bliver indlagt akut på sygehusene, når de er i genoptræning og også efter udskrivelse. Nogle af disse forløb kan undgås, hvis man er hurtig til at søge akut lægehjælp. Der er nemlig god hjælp af hente medicinsk – hvis man altså kommer på sygehuset hurtigt nok.

Her er to eksempler på, hvor forskelligt udfaldet kan blive efter en blodprop – hvor tiden er den afgørende faktor:

Egon spiser aftensmad sammen med sin hustru fredag aften. Pludselig taber han kniven, og hustruen spørger, hvad der er galt. Egon mumler noget uforståeligt og er lidt svimmel. Han rejser sig, og går ind i seng. Hustruen tænker, han er træt, og lader ham sove indtil næste morgen. Da han vågner næste morgen, kan han ikke tale, og er lammet i både højre arm og ben. Hustruen ringer til lægevagten, der straks sender en ambulance, og Egon indlægges på Hjerne Nerve afdelingen på Kolding sygehus. Han er højresidigt lammet og har svær afasi. Trods længerevarende genoptræning ender Egon med et alvorligt permanent handicap.

Else er ved at lave mad. Pludselig opdager hendes ægtefælle, at maden er brændt på. Else har ikke opdaget det. Hun mumler noget uforståeligt, og virker svimmel. Hendes ægtefælle ser, at Elses højre arm hænger, balancen er usikker, højre ben slæber lidt og hun kan ikke tale. Han ringer straks 112. Else kommer hurtigt på sygehuset, og får medicinsk behandling med det samme. Næste dag taler Else som hun plejer, og hun kan selv gå rundt. Else bliver helt rask, og kan genoptage sit vanlige liv efter få uger.

Til de borgere, som er så uheldige at få vanskeligheder med talen efter en blodprop, er der heldigvis også hjælp at hente. Audiologopæderne på CKV følger borgerne igennem hele deres forløb, og skræddersyer et passende undervisningstilbud til den enkelte. I de fleste tilfælde er det ikke kun borgeren med talevanskelighederne, som har brug for hjælp, men også hele familien omkring ham/hende. Det er vigtigt for os at nå hele vejen rundt om borgeren og dennes omgivelser. Derfor har vi også et gruppetilbud til pårørende til borgere med talevanskeligheder og et tilbud om vejledning til børn af forældre med afasi.

Tøv ikke med at kontakte os på CKV, hvis du har brug for undervisning af dine talevanskeligheder, eller du er pårørende til en person med talevanskeligheder.

 

Red hjernen – Fakta boks:

Hvert år får ca. 12.000 mennesker i Danmark et stroke. Stroke kan behandles, men tiden tæller og det er vigtigt at reagere hurtigt, når symptomerne opstår.  De mest almindelige symptomer er:

Stræk – Hænger den ene arm?
Snak – hænger ordene ikke sammen?
Smil – hænger den ene side af ansigtet?

Andre symptomer kan være synsproblemer, svimmelhed, koordinationsproblemer, synkebesvær og kraftig hovedpine. Hvis nogen af disse symptomer opstår, er det vigtigt med hurtig indsats – så redder vi hjernen.

Læs mere om hurtig indsats ved stroke på: Stræk. Snak. Smil. Ring 1-1-2 ved stroke | Red Hjernen

Billede af en hjerne med tandhjul og et lysende rødgult punkt
APPFWU01V