Skip til primært indhold

Hvordan styrker jeg mit pædagogiske arbejde og støtte til børn, som har svært ved at lære?

Få kendskab til Medieret læring og Feuersteins metoder - få inspiration til, hvordan man kan styrke børns tænkning og dermed deres faglige færdigheder!

Igennem vores tilgange til et barn og et læringsforløb, er vi med til at skabe læringsprocesser for børn! Gennem den medierede læring kan vi styrke den pædagogiske indsats, der kan åbne nye døre i læringstilegnelsen.

Legeteket har indbudt Jens Wilbrandt til at holde temadag om medieret læring i daginstitution og indskolingen for fagpersoner: tirsdag den 7. marts eller 3. oktober 2023 kl. 9.00 – 14.45. Temadagen er både rettet mod almenområdet og mod børn med særlige udfordringer.

Børns tænkning udvikles i høj grad ved, at vi som voksne stiller os mellem børnene og verden, og støtter dem lige præcis tilstrækkeligt til, at de mentalt skal stå på tæer. Gennem arbejde med spil, faglige opgaver og andre aktiviteter, kan vi se, hvilke generelle kognitive færdigheder nogle børn har udfordringer med, og systematisk understøtte udviklingen af disse. Færdighederne har de ikke kun brug for i klasseværelset, men i alle dele af deres liv og tænkning.

Det er en af grundtankerne i medieret læring og Feuersteins pædagogiske tanker, som I præsenteres for på temadagen.

Temadagen er praksisorienteret, og vi vil fokusere på spil og aktiviteter, som kan træne børns generelle læringsparathed og kognition. Gennem små øvelser vil deltagerne få egne erfaringer med, hvordan vi kan styrke tænkning og kognitive færdigheder og dermed blive mere opmærksomme på, hvordan vi kan støtte vores elever.

Vi vil også kort berøre nogle af de vidensmæssige faktorer, som ligger til grund for den medierede tilgang til læring, herunder zonen for nærmeste udvikling, forskellen på intelligens og kognitive funktioner, mindsæt-tilgange, neuroplasticitet og samspillet mellem kognitive og mere emotionelle og sociale faktorer.

Hvem var Feuerstein? Han var psykolog, og kortlagde for snart 100 år siden menneskets kognitive funktioner.  Feuersteins arbejde kan fx bidrage til at udvikle læringsmiljøet omkring de børn i børnehaven og i indskolingen, som oplever indlæringsproblemer. Den pædagogiske opgave fokuserer med Feuerstein på at støtte barnet til at lære at lære, og lære at tænke ved at udvikle strategier til at løse en opgave.

Om underviseren
Jens Wilbrandt er en autoriseret psykolog, som har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi.

Læs mere om dette og andre spændende kurser, og tilmeld dig ved at klikke på denne linje

6 børn sidder og smiler, voksen står skråt foran dem
APPFWU01V