Skip til primært indhold

Kommunernes udgifter til briller og linser

CKV tager initiativ til at udfordre principafgørelse fra den Sociale Ankestyrelse.

CKV udfordrer Ankestyrelsens Principafgørelse 46-22

Den sociale ankestyrelse har afgivet en principafgørelse, der kan få stor betydning for kommunernes udgifter til synshjælpemidler. Det er Principafgørelse 46-22 om tilskud til optik til linser og briller til personer med øjensygdommen keratoconus.

Kort fortalt

Hidtil har standard kontaktlinser og briller til personer med øjensygdommen keratoconus ikke været tilskudsberettiget. Det samme har været gældende for aflastningsbriller til personer, der har fået bevilget specielle kontaktlinser. Det har Principafgørelse 46-22 ændret, så disse former for optik nu er tilskudsberettiget. CKV´s optikere har i samarbejde med Regionens juridiske afdeling gennemgået principafgørelsen. De har kikket på to forhold: De faglige argumenter og kommunernes økonomi.

CKV bragte derefter det faglige spørgsmålet op på netværksmøde for Danmarks offentligt ansatte optikere for at få en drøftelse af, hvilken betydning afgørelsen vil få for optikernes arbejde og for kommunerne.

Faglige argumenter

I netværksmødet deltog Region Syddanmarks chefjurist ligeledes for at bibringe klarhed over området. Det vækker undren, at kommunerne fremover skal bevilge standard linser og briller til personer med keratoconus, samtidig med at borgere uden keratoconus og andre alvorlige øjenlidelse selv skal betale for tilsvarende linser og briller. Det vækker også undren, at der ikke er en afklaring på, om afgørelsen har konsekvenser på andre øjensygdomme, der kan ligestilles med keratoconus.

CKV opfordrede til, at det faglige netværk kontakter Ankestyrelsen for et møde med drøftelse af afgørelsen og muligheder for revurdering. Ankestyrelsen har efterfølgende accepteret et møde, hvor optikerne kan dele deres bekymring med Styrelsen.

Kommunerens økonomi

CKV har forsøgt at regne på, hvad principafgørelsen vil koste de fynske kommuner. Da afgørelsen ikke er effektueret, er det svært at regne helt præcist. Men beløbet er femcifret og højt. Landets øvrige optikere bekræfter, at principafgørelsen vil øge kommunernes udgifter til optiske hjælpemidler ganske betragteligt.

CKV´s opgave

CKV arbejder for de fynske kommuner ud fra princippet bedst og billigst. Det gør vi ved at indkøbe, genbruge, reparere og formidle hjælpemidler til borgerne på Fyn – og ved at holde øje med den faglige udvikling.

Hvad er en principafgørelse?

Den Sociale Ankestyrelse foretager principielle afgørelser på det sociale område i Danmark. Afgørelserne er derefter bindende for kommunerne og andre myndigheder, når tilsvarende sager skal afgøres. Ankestyrelsens principielle afgørelser er altså en rettesnor – både for fagfolk og for den myndighed, der bevilger hjælpen, fx i form af et optisk hjælpemiddel.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk

Hvad er keratoconus?

Keratoconus er en tilstand, hvor et område i hornhindens centrale dele buler ud med kegleform. Typisk er sygdommen medfødt og medfører sløret syn. Keratoconus behandles med kontaktlinse. Tilstanden kan for nogle behandles med lys - eller som sidste udvej med transplantation af hornhinden.

Kilde: Keratoconus - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Nanette Borges/ optikerne ved Synsrådgivningen i CKV hvis du vide mere om hornhindelidelse, retten til særlige briller og linser eller Ankestyrelsens afgørelse.

en person holder et par briller og et sæt kontaktlinser
APPFWU02V