Skip til primært indhold

Mit digitale liv

Flere og flere af hverdagens gøremål bliver digitale, på godt og ondt. Personer med synsnedsættelse oplever mange digitale bump på deres vej – og nye muligheder for aktivitet og deltagelse.

Omkring 50 voksne med alvorlig synsnedsættelse deltog lørdag 7/10 i Synsrådgivningens temadag om bl.a. digitalisering. De deltog alle i to praktiske og lærerige workshops med CKV´s IT- og synskonsulenter: Den ene om Go-boks, der er en avanceret oplæser til TV. Den anden workshop havde fokus på ADL (almindelig daglig levevis) og med et særligt fokus på at lave mad på trods af et stærkt nedsat syn eller total blindhed.

Inden eftermiddagens workshops blev deltagerne beriget med 2 oplæg:

I samarbejde med Borgerservice i Odense Kommune satte CKV´s IT team spot på løsninger til MITID og den rådgivning, borgere med synsnedsættelse kan få på kommunens Borgerservice. MITID har som bekendt afløst NemID, og er nu den officielle, digitale indgang til det offentlige. MITID kan imidlertid være en stor mundfuld for de mange med synsnedsættelse, der ønsker at klare deres digitale liv selv. Jan K. Larsen fra Borgerservice fortalte blandt om en digital kodeoplæser, som ganske gratis udleveres til alle med nedsat syn, der ønsker det. Der var tid til, at deltagerne kunne udveksle deres forskellige praktiske erfaringer med MITID og mange blev bekræftet i, at det er bedst ikke at give op.

Der er hjælp at hente! Jan opfordrede generelt til, at man – hvis det kniber med finde ud af de digitale løsninger - booker tid hos borgerservice, og får hjælp til selvhjælp. Det gælder for MITID – og det gælder de øvrige ydelser, som leveres af kommunernes Borgerservice. Han fortalte også, at man kan få hjælp til MITID i alle landets kommuner, uanset hvor man bor.

Iværksætter Kristian Schou Hedegaard fortalte derefter om at miste synet på grund af sygdom, og om at bruge de bump han oplevede på sin vej til at skabe nye fælles løsninger. Det er blevet til to apps:

Den første hedder Move United. Move United giver, sammen med tusindvis af frivillige, blinde og svagsynede adgang til motion og naturoplevelser i fællesskab med andre. Den blinde eller svagsynede skriver fx, at hun eller han gerne vil gå en tur på tirsdag kl. 16. Lokale frivillige byder ind, hvorefter den frivillige ledsager den blinde eller svagsynede på gåturen.

App nummer to hedder Inklusiv. Via app´en kan blinde og svagtseende – og alle mulige andre med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse -  booke en butiksassistent på forhånd i udvalgte butikker. Alle handicaps er velkomne: For eksempel hørenedsættelse, autisme, angst, muskelsvind osv. Man skriver i app´en, hvor og hvornår man gerne vil handle, hvilke udfordringer man har, hvad ekspedienten skal være opmærksom (fx at beskrive ting med ord eller give sig god tid), og hvad man ønsker at se på/købe. Ekspedienten tager imod i døren til butikken på det aftale tidspunkt, viser vej rundt i butikken, og fungerer som personlig shopper. App’en skaber på den måde direkte kontakt mellem butik og kunde.

 

Tak til deltagerne for den store opbakning og spørgelyst på denne lørdag i oktober.

Vil du vide mere om MITID, apps for personer med handicaps eller IT teamets arbejde er du velkommen til at kontakt os på ckv.syn@rsyd.dk

 

Ældre kvinde ser bekymret på tablet
APPFWU02V