Skip til primært indhold

Aldersrelateret Makula Degeneration (AMD)

Aldersrelateret Makula Degeneration (AMD) er en aldersbetinget øjensygdom ‒ også kaldet ’alderspletter på nethinden’. Omkring hver tiende dansker +75 år har AMD, hvorfor AMD også er den hyppigste årsag til svær synsnedsættelse blandt den ældre befolkning.

Læste du artiklen om AMD i seneste Nyhedsbrev? Nu følger vi op med en uddybende og mere faglig artikel om AMD.

Øjenlidelsen AMD medfører, at sansecellerne i nethindens gule plet (makula) nedbrydes, hvilket gradvist forværrer det skarpe syn (læsesynet). Det orienterende syn er dog stadig bevaret, hvilket betyder, at det stadig er muligt at orientere sig i omgivelserne.

Årsagen til AMD er endnu ukendt, men forskning viser, at rygning øger risikoen for at få synstab. Dertil er almindelig aldring og i sjælden grad arvelighed en faktor ved AMD.

Behandling af AMD afhænger af typen af AMD samt, hvor fremskreden øjenlidelsen er. Der findes to typer af AMD – tør og våd AMD. Den tørre AMD, der udgør 80% af tilfældene, kan ikke behandles, mens våd AMD kan behandles med injektioner på udvalgte øjenafdelinger.

Hos visse personer er AMD forværret i sådan en grad, at lidelsen medfører store personlige konsekvenser og udfordringer i hverdagen. Her kan rådgivning og hjælpemidler mindske de udfordringer, der følger med, når man har en synsnedsættelse på grund af AMD. Synskonsulenten rådgiver og giver vejledning i, hvordan man helt konkret kan holde fast i, og måske endda øge, livskvaliteten i hverdagen.

Symptomer ved AMD kan være:

  • grålige eller udviskede pletter i synsfeltet
  • nedsat syn, hvor udfordringen er størst på kort afstand ved f.eks. læsning og håndarbejde. Ofte har personer med AMD ikke samme udfordringer med at se på længere afstande
  • forandring af farveopfattelsen, hvor farver opfattes svagere eller mere grålige

Vær særligt opmærksom på formforvrængninger, hvor lige linjer bugter sig, eller hvor størrelsen på genstande forstørres eller formindskes. Dette kan være tegn på våd AMD.

Hvad gør vi på CKV?

Borgere fra CKV’s abonnementskommuner henvises til Synsrådgivningen på CKV, hvis en øjenlæge diagnosticerer AMD. Man kan også selv henvende sig, og ofte er det pårørende, som kontakter CKV. Alle kontakter kræver samtykke og nyeste oplysninger fra din øjenlæge. Øjenlægen og synskonsulenten kikker på, hvor langt fremskreden synsnedsættelsen er. Der er nemlig nogle særlige kriterier for synsnedsættelsen, der afgør, hvorvidt man kan modtage hjælp ved CKV. Det gælder bl.a. synsskarpheden – også kaldet visus – som skal være på minimum 6/18 eller derunder på bedste øje eller et synsfelt, der er mindre end 20 grader. Er man i tvivl, udreder optikere og synskonsulenter på CKV det funktionelle syn. Optikeren foretager udredningen på CKV, mens CKV’s synskonsulenter oftest tager på hjemmebesøg, når personen med AMD har svært ved at møde op hos optikeren.

Synskonsulentens rådgivning

Synskonsulenter rådgiver og vejleder om, hvordan man kan fortsætte sine aktiviteter på trods af et nedsat syn. Dette indebærer ofte, man der skal læres nye vaner og helt konkrete teknikker og greb, som kan kompensere for det nedsatte syn. I fællesskab afprøves også diverse synshjælpemidler, som fx håndlupper, luplamper, lupbriller, kikkertbriller mm.

Synskonsulenten underviser også og vejleder i Orientering & Mobility (O&M). O&M er viden om, hvordan man selvstændigt kan komme ud og rundt, selvom synet svigter. Mange vælger den hvide stok, som giver stor tryghed og mulighed for at gå tur på egen hånd. Til at klare de mange opgaver i hjemmet underviser synskonsulenten i almindelig daglig livsførelse (ADL). I samarbejde med den person, der har nedsat syn, afmærker synskonsulenten måske udvalgte genstande i hjemmet, så personen med synsnedsættelsen kan finde og bruge dem. Man kan træne sin taktile sans (følesans), så synet bliver overflødigt, når man fx skal indstille vaskemaskinen - eller stille sit komfur på temperatur fire og ikke ni.

At miste hele eller dele af synet er et stort tab, og nogle bliver endog meget kede af det og mistrives. Din synskonsulent kan derfor også rådgive om sorg og krise i forbindelse med synsnedsættelsen og give håb om, at der er nye måder at genvinde livsglæden på.

Går du med bekymringer om, hvorvidt du har en mulig øjensygdom eller ved svær eller pludselig synsnedsættelse, skal du som det første kontakte din øjenlæge. Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig til CKV inden for vores åbningstid mandag-fredag på tlf.: 99 44 34 00 eller via mail på ckv.syn@rsyd.dk.

Ved at klikke på denne linje åbner du et link hos Øjenforeningen, hvor du kan teste dine øjne for AMD

Klik på denne linje for at læse mere om AMD i Patienthåndbogen på Sundhed.dk

Hvis du gik glip af den forrige artikel om en kvinde der, efter diagnosticering med AMD, fik hjælp af CKV til at mestre hverdagen igen, så klik her for at læse den

 

 

en ældre kvinder læser i en bog med en håndlup
APPFWU02V