Skip til primært indhold

En stor sejr!

En blodprop kan ændre dit liv på et splitsekund.

I maj 2022 blev 63 årige Kirsten fra Fyn ramt af en blodprop. Kirsten fik sprog- og talevanskeligheder (afasi), synsfeltsudfald på venstre øje samt vanskeligheder med at styre øjnenes bevægelser. Da Kirsten vendte hjem efter et længere rehabiliteringsforløb på sygehus, blev hun henvist til et gruppeforløb på CKV Odense. Gruppeforløbet foregik i CKV’s taleafdeling, hvor Kirsten modtog undervisning af en audiologopæd i forbindelse med sine sprog- og talevanskeligheder.

Kirstens mand havde hjemmefra fundet frem til CKV’s tilbud om synsrådgivning til personer med synsvanskeligheder efter hjerneskade, og tænkte, at dette også kunne være en hjælp til hans hustru. Kirstens synsvanskeligheder betød nemlig, at hun måtte tage mange hensyn i hverdagen. Kirsten fortalte bl.a., at hun fik blå mærker af at gå ind i hjørner og kanter, og at hun ikke kunne se de personer, hun talte med, hvis de stod til venstre for hende.

Det tværfaglige samarbejde

Kirsten fortalte audiologopæden fra gruppeforløbet på CKV, at hun, ud over sine sprog- og talevanskeligheder, også havde problemer med at se på sit venstre øje. Audiologopæden kontaktede sin kollega fra CKV, der er neurooptometrist (specialist inden for synstræning og rehabilitering efter hjerneskade), og bad ham om at søge bevilling hos kommunen, så Kirsten kunne få hjælp til sine synsvanskeligheder. Kommunen gav grønt lys og bevilligede synsudredning samt opstart af et undervisningsforløb på i alt 7.5 time.

Kirsten fik hos neurooptometristen udredt sine synsvanskeligheder, og fik efterfølgende rådgivning og undervisning i, hvordan hun med hjemmeøvelser kunne træne sit syn. Kirsten var effektiv og trænede sit syn fem dage om ugen i en periode på et halvt år. Efter i alt seks besøg på CKV blev Kirstens forløb afsluttet.

Generhvervelse af kørekort

Da Kirsten blev ramt af en blodprop, blev hendes kørekort inddraget i seks måneder. Efter det afsluttede undervisningsforløb på CKV, tog Kirsten til øjenlæge i håbet om, at hun igen kunne komme til at køre bil. Øjenlægen var imponeret over, hvor godt Kirstens funktionelle syn var efter skaden, hvilket betød, at hun måtte køre bil igen. Den første måned var Kirsten ikke klar til at køre på egen hånd, men i dag betyder det ikke noget for hende, hvis hun skal køre alene. Dette er til stor lettelse for både Kirsten og hendes mand. At hun eksempelvis kan og må køre alene ned og handle, betyder enormt meget for hende. Kirsten har udtrykt, at ”det var en stor sejr at måtte køre igen”.

For nyligt fortalte Kirsten, at forløbet hos neurooptometristen har gjort en kæmpe forskel for hende i hverdagen. Hun går ikke længere ind i hjørner og kanter, og hun skal ikke længere tage højde for et synsudfald på sit venstre øje. Gruppeforløbet hos audiologopæden har hjulpet Kirsten med hendes sprog- og talevanskeligheder, og hun anvender i dag stadig de lærte teknikker i kommunikation med andre. 

Velkommen på CKV

Den høje specialisering og tværfaglighed på CKV er i spil hver eneste dag i arbejdet med borgere med diverse funktionsnedsættelser. Har du eller kender du en person med en funktionsnedsættelse, som giver udfordringer i hverdagen, så kontakt CKV og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig, samt muligheder der er for at få hjælp. Uanset om det drejer sig om synet, hørelsen, talen eller mobilitet i hverdagen, så kan CKV hjælpe.

Smilende kvinde sidder bag rattet i en rød bil
APPFWU02V