Skip til primært indhold

Når mennesker mister talens brug handler vi hurtigt

Om audiologopædens arbejde på hospitalerne.

Når evnen til at tale forsvinder

Hjerne- og nervesygdomme har ofte følgeskab af nedsat kommunikation i en grad, der gør patienten handicappet i en kortere eller længere periode – og desværre i en del tilfælde resten af livet. Hurtig hjælp kan bremse den negative udvikling og tab af færdigheder hos patienten. Hjælpen skal gerne komme hurtigt, det viser alt forskning. Hospitalerne på Fyn og i Kolding har derfor en fast aftale med CKV om, at CKV varetager denne højt specialiserede opgave. Det betyder, at CKV´s Taleafdeling har kolleger fast stationeret på hospitalerne i Kolding, Odense og Svendborg. Her fortæller vi om den afgørende indsats og om opgaven på Kolding Sygehus:

Det akutte arbejde

Det akutte arbejde med mennesker, der har mistet evnen til at tale, læse, skrive og forstå sprog, udføres af specialister inden for taleområdet. Det er uddannede logopæder og audiologopæder, der har specialiseret sig til at varetage hospitalsopgaven i tæt samarbejde med det sundhedsfaglige personale og terapeuterne på sygehusene. Det er dedikerede medarbejdere med mange års erfaring.

CKV på Kolding Sygehus

På Kolding Sygehus løser logopæden både opgaver på sengeafdelingen for Hjerne- Nervesygdomme og i Hjerne- Nervesygdomme Ambulatoriet. Mange forskellige sygdomme, både akutte og progredierende, kan forårsage vanskeligheder med sproget og talen. Uanset årsagen er det essentielt med hurtig logopædisk bistand - også til ambulante patienter i udredning.

Ambulante og akutte opgaver

I Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatoriet løser logopæden både planlagte udredningsopgaver og akutte opgaver. Planlagte opgaver er patienter, der i forbindelse med et pakkeforløb, udredes for en specifik sygdom, og som i den forbindelse også ses af logopæden. Det er ofte patienter der er i udredning for en alvorlig progredierende sygdom, eksempelvis Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS).

Nødvendige, ambulante undersøgelser er en MR-scanning af hjernen, Dublex-undersøgelse, som er måling af strømningshastighed i blodkarrene på halsen, blodprøver samt fysiske, kognitive og sproglige undersøgelser, som foretages af fysioterapeut, ergoterapeut og logopæd.

Logopæden tilkaldes også akut, når patienter kommer ind til akut ambulant udredning på mistanke om forandringer af hjernen eksempelvis blodpropper og blødninger. Patienter, der falder i denne kategori, har ofte gået med symptomerne lidt tid, inden de henvender sig. De kan derfor ikke afhjælpes med akut medicinsk behandling. I ambulatoriet tilbydes de til gengæld alle nødvendige undersøgelser samme dag. Herefter kan de udskrives med en diagnose, og den relevante behandling igangsat (herunder logopædisk undervisning).

Trombolyse-vinduet er ca. 4.5 timer fra en blodprop indtræffer, og de første symptomer viser sig. I den tid kan mange patienter have gavn af medicin, som hjælper til at opløse blodproppen og derved mindske symptomerne. I nogle tilfælde forsvinder symptomerne fuldstændigt i løbet af behandlingen. Det er derfor helt essentielt og af højeste vigtighed, at man ringer 1-1-2 med det samme, hvis man oplever symptomer på en blodprop. Hurtig indsats er altafgørende. Stræk. Snak. Smil. Ring 1-1-2 ved stroke | Red Hjernen

Det logopædiske arbejde

Det logopædiske arbejde består typisk i en screening for afasi (sproglige vanskeligheder), aleksi (læsevanskeligheder), agrafi (skrivevanskeligheder) eller dysartri (talevanskeligheder). Hvis der findes problemer med en eller flere elementer, laves der sammen med patienten en plan for det videre forløb. Det kan være vejledning til selvtræning eller henvisning til ambulant logopædisk træning i hjemkommune. Planen laves altid sammen med patienten, der på et oplyst grundlag beslutter, hvilket træningstilbud de ønsker at tage i mod.

Audiologpæderne fra CKV

Audiologopæder fra CKV er tilknyttet OUH på afdelingerne for Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding Sygehuse, på de neurologiske afdelinger i Odense og på Neuro-rehabiliteringsafdelingerne på Svendborg Sygehus. Igennem CKV har logopæderne et fag-fagligt samarbejde med deres kollegaer på de andre sygehuse og deres kollegaer, som arbejder med patienterne efter udskrivelse, hvilket bidrager til fastholdelse af audiologopædernes høje, faglige niveau. De er også sikret et tværfagligt netværk til CKV's øvrige afdelinger med hurtig adgang til eksperter indenfor syns-, høre- og mobilitetsvanskeligheder.

Ønsker du at vide mere om dette arbejde, er du velkommen til at kontakte Taleafdelingen ved CKV på tlf.:
99 44 34 00 eller på e-mailen: ckv@rsyd.dk. Vi har åbent dagligt mellem 9 og 12.

 

Kvinde holder sig for munden
APPFWU02V