Skip til primært indhold

CKV står klar, når synet svigter

Kender du dine muligheder for hjælp til at klare hverdagen, når synet svigter? Uanset om det er dit eget syn, eller synet hos en du holder af, kan CKV yde rådgivning.

Gradvist synstab opleves af mange som en begrænsning i livet, og for nogen er det ligefrem invaliderende. Synsrådgivningen ved CKV kan heldigvis hjælpe med afklaring og gode råd om, hvad man selv og nærmeste pårørende kan gøre.

Hvem kan CKV hjælpe?

Hvis synet bliver dårligere, anbefaler vi altid et besøg ved øjenlægen og eller hos den lokale optiker. De vurderer synstabet og afklarer, om briller eller linser kan afhjælpe problemet. Hvis nye briller eller linser ikke er nok, kan en specialoptiker og / eller synskonsulent ved CKV foretage yderligere udredning af synsfunktionen. Hvis synstabet er moderat, er man ikke berettiget til hjælp ved CKV. Så afsluttes synsudredningen med en personlig rådgivning om, hvordan man kan indrette sig i hverdagen, og dermed bevare et selvstændigt liv, selvom synet er blevet dårligere.

Er man svagsynet eller helt blind, er man berettiget til hjælp og vejledning fra en synskonsulent ved CKV. Omkring 2.500 personer i den personkreds på Fyn, Langeland og Ærø, modtager hjælp fra CKV.

Synskonsulentens råd og vejledning

Synskonsulenten vejleder og rådgiver om løsninger på hverdagens udfordringer. Konsulenterne er specialister for henholdsvis småbørn, skoleelever, unge, voksne og ældre. Rådgivningen tager afsæt i den enkeltes synsfunktion, og kan for eksempel omfatte følgende:

  • Lys og belysning, så du vælger det rette lys og fx undgår blænding og store lyskontraster
  • Indretningen, der hvor du færdes, så du kan finde dine ting og fortsat være selvhjulpen
  • Synshjælpemidler, alt fra lupper og kikkerter til lyd og avancerede IT løsninger, fx til læsning

Ud over løsninger til at forbedre hverdagen kan synskonsulenterne undervise og vejlede om:

  • Orientering og Mobility: Hvordan kommer jeg fra A til B, når jeg ikke kan se vejen tydeligt
  • Synshjælpemidler og IT – fx telefon, tablet og PC, så du kan komme på Borger.dk og sende mails
  • Uddannelse, beskæftigelse, leg og fritid

Årsager til alvorlig synsnedsættelse

Alvorlig synsnedsættelse kan skyldes sygdom og skader i øjet, eller i hjernen som skal bearbejde vores synsindtryk. Nogle øjensygdomme og skader er medfødte, andre opstår senere i livet.

Hjemmesiden raadomsyn.dk

Et godt sted at hente råd og vejledning er den nye hjemmeside raadomsyn.dk. Hjemmesiden er udarbejdet af synskonsulenter for Veluxfonden. Hjemmesiden sætter fokus på de mest almindelige øjensygdomme og symptomer, og kan også læses af fagfolk og pårørende. På siden gives gode råd og redskaber til at få det bedste ud af dit syn.

Hvem kan få hjælp ved CKV?

CKV leverer i 2023 synsrådgivning til borgere i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kertemind, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. I tæt samarbejde med kommunerne ydes synsrådgivning og bedste og billigste støtte til synshjælpemidler ud fra følgende kriterier:

  • Børn og unge registreret i det danske Synsregister eller berettiget til dette.
  • Personer med en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik.
  • Personer som har et synsfelt, der er mindre end 20 grader.
  • 14 stk. medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser (Servicelovens § 112. BEK. nr. 1247 af 13/11 2017, jfr. § 15, stk. 1, bilag 2).

Tøv ikke med at kontakte Synsrådgivningen på ckv.syn@rsyd.dk eller 99 44 34 00.

Lille pige ser ind i kameraet sløre bag hende ses en synstavle
APPFWU01V