Skip til primært indhold

CKV tilbyder tidlig, sundhedsfaglig indsats for borgere i ressourceforløb

Et stigende antal borgere med senfølger af en hjernerystelse sygemeldes fra deres arbejde. Efter sygdagpengeperioden rammer de det kommunale ressourceteam, der skal afklare, hvilket relevant rehabiliterings- eller behandlingstilbud, borgeren skal tilbydes. Målet er at hjælpe borgeren på fode igen, - og helst tilbage på arbejde.

Kommunernes ressourceteams er bredt sammensat af mennesker fra de kommunale enheder, der skal bidrage til at afgøre, hvilken støtte borgeren kan tildeles i et ressourceforløb. I ressourceteamet deltager også læger fra det regionale sundhedsvæsen. Her er de med til at vurdere, om en sygemeldt borger er klar til jobafklaringsforløb- eller til et ressourceforløb.

Det stigende antal borgere, der rammes af senfølger fra hjernerystelse, mangler et samlet tilbud. Der er ikke lovgivet på området, men interessen for at hjælpe er stor.

Hjernerystelsesteamet ved CKV var derfor den 11. marts 2022 inviteret til at holde oplæg for Lægerne i Klinisk Funktion, Region Syd. Det er netop lægerne her – i den såkaldte Friklinik under Region Syddanmark – der sidder med i ressourceteamet, og sikrer de sundhedsfaglige vinkler, fx i sager om senfølger efter hjernerystelse.

Lægerne møder her en del af CKV's nuværende og tidligere borgere, og skal bl.a. på baggrund af attester og evt. mødet med borgeren vejlede i forhold til deres mulige tilbagevenden til arbejdsmarkedet/udvikling af arbejdsevne m.m. Lægerne havde derfor efterspurgt et oplæg om CKV´s tværfaglige udrednings- og rehabiliteringstilbud til borgere med senfølger efter hjernerystelse.

Oplægget blev varetaget af audiologopæd og IKT konsulent Ragnhild Engen og neurooptometrist Jesper Kock Nielsen. Der blev redegjort for CKV’s tværfaglige og individuelt tilrettelagte tilbud til målgruppen. CKV’s tilbud følger de Nationale kliniske retningslinjer omkring en tværfaglig indsats. CKV har tilknyttet fysioterapeut, audiologopæder og neurooptometrister, der arbejder tæt sammen i en koordineret indsats omkring borgeren.

Hvad hjernerystelsesteamet kan byde ind med:
 
Er du på jobcentret - eller i en anden kommunal myndighedsfunktion - i kontakt med borgere, der lider af senfølger efter hjernerystelse, er du velkommen til at kontakte CKV´s hjernerystelses team for at få yderligere information. Vi er udfordrede af, at der endnu ikke er lovgivet om rehabilitering ved senfølger efter hjernerystelse, men vi sparrer gerne om mulighederne.
 
Vær opmærksom på, at senfølgerne kan være endog meget forskellige fra person til person. De kan omfatte smerter, nedsat sansebearbejdning, tinnitus, svimmelhed, forringet søvn, fysiske vanskeligheder og synsrelaterede problemer. Ikke alle oplever samme symptomer, hvilket gør tilstanden vanskelig at håndtere.
 
Senfølger er vigtige at få hjælp til, så man undgår en kronisk tilstand. Kontakt til CKV kan ske via mail  CKV@rsyd.dk eller telefon 99443400 mellem 8.00 – 15.00. 
 
Der kan læses mere om Friklinikken og CKV´s tilbud på: https://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/tvaerfagligt/hjernerystelse eller på https://friklinikkenregionsyddanmark.dk/

Illustration af en menneske hjerne
APPFWU02V