Skip til primært indhold

Ny faglitteratur

Personcentreret neurorehabilitering redigeret af Hanne Kaae Kristensen og Hanne Pallesen.

Bogen indeholder nyeste viden om rehabilitering efter en senhjerneskade, og er skrevet af mange forskellige fagpersoner fra praksis. Den er målrettet studerende, og sammenholder teori, forskning og praksis for at anskue rehabilitering både som en problemløsningsproces og en lærings- og mestringsproces.

Hanne Bech (tidligere CKV) og Sissel Madsen (ergoterapeut og VISO specialist ved CKV) har skrevet kapitlet Kommunikation og anvendelse af teknologi – behovsvurdering og intervention. Kapitlet beskriver de mange udfordringer, borgeren efter en hjerneskade kan opleve ift. evnen til at kommunikere. Forløbet er tydeliggjort med case eksempler gennem hele kapitlet. Opbygningen i kapitlet er udarbejdet efter den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel Canadian Practice Process Framework (CPPF) for at tydeliggøre, hvordan teori kan overføres til praksis. Case eksempler er delt op, så samme case nævnes flere gange men i forskellige stadier af processen for rehabiliteringen.

ISBN 978-87-12-07037-5

Forside af Personcentreret neurorehabilitering
APPFWU01V