Skip til primært indhold

Sociale færdigheder og øget mental styrke hos børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Foruden sociale færdigheder og øget mental styrke var ADL og O&M i fokus, da 13 blinde- og svagsynede børn og unge deltog i dette års mestringstur til Norge.

Hvert år inviteres blinde- og svagsynede børn og unge fra Region Syddanmark på mestringsture af deres lokale synskonsulenter, hvor formålet er at undervise, inspirere og understøtte sociale kompetencer, praktiske færdigheder og en faglig indlæring.

Mestringsturen gik til Beitostølen i Norge

Mestringsturen i år var arrangeret af fire synskonsulenter fra Region Syddanmark – heriblandt to skolekonsulenter fra CKV Synsrådgivningen. Mestringsturen var denne gang en fem dages skitur til skiområdet Beitostølen i Norge, hvor deltagerne skulle udfordres på langrendsski. Nogle deltagere havde stået på ski før, hvor det for andre var allerførste gang.

Fra helt basale hverdagsopgaver til at stå på ski

På mestringsturen er emner som øget selvstændighed, sociale kompetencer, mental styrke, fysisk aktivitet samt ADL (almindelig daglig levevis) og O&M (orientering og mobility) i fokus. Mange af deltagerne oplever stor personlig succes ved at deltage i sådan en tur, da de måske for første gang er langt væk hjemmefra de trygge omgivelser og hjælp fra mor og far. På sådan en tur er det tydeligt at mærke, hvordan deltagerne vokser af at mestre forskellige opgaver – lige fra helt basale hverdagsopgaver til dét at stå på ski i Norges fjelde. På turen får deltagerne mulighed for at møde andre børn og unge med synsnedsættelse, hvilket giver dem mulighed for fællesskab med ligesindede, og styrker deres sociale kompetencer. I alle fem dage skal deltagerne mere eller mindre være socialt aktive med de andre deltagere og deltage i de planlagte aktiviteter. Eftersom alle deltagere, på hver deres måde, oplever udfordringer i hverdagen på grund af deres alvorlige synsnedsættelse, kan deltagerne spejle sig i hinanden og sparre med hinanden om, hvordan de hver især løser hverdagens opgaver.

ADL og O&M i fokus

Ud over de sociale færdigheder, der fylder meget på mestringsturen, så udfordres deltagerne også i at mestre diverse hverdagsopgaver. Der stilles krav til, at deltagerne selv holder styr på deres ejendele, reder op ved ankomst, er med til at klargøre måltider, dækker bord, vasker op og rydder af mv., hvilket alt sammen indgår i begrebet ADL. Desuden udfordres deltagerne i O&M, da de på turen skal lære af færdes i ukendte områder. Mestringsturen tager afsæt i nationale anbefalinger fra Social- og Boligstyrelsens forløbsbeskrivelse om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Læs forløbsbeskrivelsen her: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse her.

Øget mental styrke og mestring i højsæde

Det kan på mange måder være svært for en fuldt seende person at forstå, hvordan det er at leve med stærkt nedsat syn. Alligevel kan man godt forestille sig, hvor grænseoverskridende og utrygt det må være at tage ski på og køre af sted på løjperne, når man i forvejen ikke kan se, om det er lyst eller mørkt udenfor. Mestringsturen har i høj grad bidraget til, at flere af deltagerne har rykket grænser, overvundet usikkerheder samt øget deres mentale styrke i forhold til, hvad de selv mestrer.

to unge med alvorlig synsnedsættelse står på ski på en solvejrsdag
APPFWU02V