Skip til primært indhold

Kursus om logopædisk udredning og behandling af mundhulecancer

Operation i munden og senfølger efter strålebehandling i hoved-halsområdet kan påvirke talen i så høj grad, at det går ud over livskvaliteten.

Hvert år henvises ca. 65 mundhulecancer patienter fra hele Region Syddanmark til audiologopæderne på OUH. I forbindelse med indlæggelsen på plastikkirurgisk afdeling bliver alle set af en audiologopæd før og efter operationen. Operation i munden påvirker nemlig ofte evnen til at tale tydeligt og blive forstået. For nogle aftager disse vanskeligheder hurtigt, men andre har brug for at blive set af en audiologopæd, efter de er udskrevet til eget hjem.

Formålet med dette kursus er, at deltagerne får viden om de tale- og kommunikationsvanskeligheder, der kan opstå som følge af operation i munden.

Til kurset kommer specialeansvarlig overlæge Vivi Bakholdt fra plastiskkirurgisk afdeling, OUH og fortæller om kirurgisk rekonstruktion og behandling af defekter efter kræftoperationer i hoved- og halsområdet. Efterfølgende vil audiologopæd Eva Willaing Lock undervise i udredning af og intervention til denne borgergruppe i den ambulante fase. Sidst men ikke mindst vil en borger, som har modtaget logopædisk undervisning pga. følger efter mundhulecancer, komme og fortæller om sit forløb.

Målet med kurset er: at give indsigt i og viden om…

  • Forløbet for mundhulecancerpatienter under deres indlæggelsen på OUH
  • Typer at operationer og behandlinger ved hoved- halscancer
  • Logopædisk tilbud under indlæggelsen på OUH
  • Hvilke tale- og kommunikationsvanskeligheder der kan opstå efter operation i munden og som senfølge efter strålebehandling
  • Logopædisk udredning og intervention i den ambulante fase

Undervisere på kurset: Overlæge Vivi Bakholdt fra plastikkirurgisk afdeling, OUH og Audiologopæd Eva Willaing Lock, CKV

Tid og sted: Onsdag den 22. marts 2023, kl. 8:30-15:00 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Heden 11, 5000 Odense C.

Målgruppen er: Audiologopæder, ergoterapeuter og andre faggrupper som arbejder med mundhulecancerpatienter.

Har du spørgsmål omkring kurset, er du velkommen til at kontakte Eva Willaing Lock på tlf.:  29 49 03 01

ældre mand ser bekymret på kvinde
APPFWU01V