Skip til primært indhold

Høretekniske hjælpemidler – en hjælp til at høre bedre i dagligdagen

CKV Høre yder vejledning, udredning og undervisning af høretekniske hjælpemidler til borgere med hørenedsættelse, som på trods af brug af veltilpassede høreapparater, har problemer med at høre i dagligdagen.

Borgere med nedsat hørelse, der anvender høreapparater, kan pga. hørenedsættelsens grad og påvirkning fortsat have problemer med at høre. Høretekniske hjælpemidler kan derfor være relevante og give en væsentlig lettelse i dagligdagen. CKV Høre har faglig indsigt i de løsningsmuligheder, og hjælper med at vejlede, udrede og give undervisning i supplerende, høretekniske hjælpemidler.

Et eksempel kan være en borger, der har problemer med at høre og forstå samtaler i telefon pga. nedsat hørelse. Det kan være en væsentligt problematik i dagligdagen, hvis man ikke kan kommunikere med familie, venner, læge mv. i telefonen. I så fald kan det være relevant at anvende et høreteknisk hjælpemiddel, der kan afhjælpe hørevanskeligheden i væsentligt grad. I forbindelse med en udredning hos CKV Høre, sikres først og fremmest, at borgeren undervises i optimal anvendelse af høreapparater og eksisterende telefon, da dette til tider løser problematikken. Hvis det ikke afhjælper hørevanskeligheden fortages en udredning af behov samt en evt. afprøvning af relevante høretekniske hjælpemidler.

Hvis det afprøvede høretekniske hjælpemiddel afhjælper problematikken, og borgeren ønsker at ansøge kommunen om det pågældende hjælpemiddel, er CKV behjælpelige med den videre proces.

CKV Høre kan altid kontaktes vedrørende høretekniske hjælpemidler

Det er også muligt at finde mere information om høretekniske hjælpemidler på vores hjemmeside www.Hørerehab.dk

 

telefon mod øre med høreapparat
APPFWU01V