Skip til primært indhold

Nye, praktiske kompetencer til audiologopædistuderende fra Syddansk Universitet

Dygtige audiologopædistuderende var i praktik på CKV

Henover 7 uger af det spæde forår var 15 audiologopædistuderende fra Syddansk Universitet (SDU) i praktik i Taleafdelingen og i Hørerådgivningen - Unge og Voksne på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV). De er i gang med deres 6. semester på bacheloruddannelsen i Audiologopædi, og er i høj grad klar til at komme ud i praksis og prøve kræfter med de færdigheder, de har opnået igennem deres uddannelse.

I praktikkens begyndelse får de studerende lov til at observere hverdagens audiologopædiske arbejde, hvad enten det er i Taleafdelingen inden for børneområdet i stamme- eller sproggrupper, i Hørerådgivningen til unge og voksne med forskellige former for hørenedsættelse eller i Taleafdelingen med voksne borgere med forskellige sprog- og talevanskeligheder. Efterfølgende får de studerende selv lov til for udføre audiologopædiske arbejdsopgaver, eksempelvis at undervise i del af en undervisningslektion, bidrage i udredning af tekniske hjælpemidler eller andre rådgivnings- eller vejledningsopgaver. De studerende skal inden deres praktikstart formulere udviklingsmål, som de gerne vil opnå igennem praktikken. Det hjælper dem til at blive opmærksomme på deres egne styrker og svagheder, og sætter retningen for deres praktikforløb. Der er fokus på refleksion og feedback den studerende og audiologopæden imellem, da det netop er her, at udviklingen virkelig rodfæstes.

Borgerne, som møder de studerende, er alle informeret på forhånd, og det er naturligvis altid i orden at frasige sig deltagelse. Det er dog sjældent, at borgerne afviser deltagelse med de studerende, og de er ofte meget positive, og giver udtryk for at være glade for indirekte at kunne bidrage til uddannelsen af de studerende.

CKV sætter pris på det gode samarbejde med Syddansk Universitet, og det giver stor glæde at kunne bidrage til, at de studerende får nye praktiske kompetencer og derigennem bliver dygtige og professionelle audiologopæder. De fælles refleksioner er til gavn for både de studerende og audiologopæderne og hjælper os til altid at være skarpe på vores faglighed. Udover at tage imod bachelorpraktikanter, tilbyder vi også praktikpladser til kandidatpraktikanter inden for audiologopædi, både inden for Hørerådgivning - børn unge og voksne samt i Taleafdelingen – børn, unge og voksne. Flere af audiologopæderne på CKV underviser endvidere i forskellige fag på audiologopædiuddannelsen på SDU.

Ung kvinder viser ældre kvinde et skema
APPFWU01V