Skip til primært indhold

Dysfoni og det tværfaglige samarbejde mellem CKV og OUH

Mange af os tænker ikke over, og ved ikke meget om, hvordan vi bruger vores stemme. Stemmen har vi jo altid haft. Endnu mindre ved vi, hvordan en logopæd (talepædagog) arbejder i et udredningsforløb på en øre-næse-hals-afdeling på sygehuset. Det kan du læse mere om herunder.

CKV’s specialisering inden for stemmeområdet

Hos CKV har vi et mangeårigt og tæt samarbejde med Øre-Næse-Halsafdeling F på Odense Universitetshospital på ”Foniatrisk ambulatorium”, også kaldet Stemmeambulatoriet. Sammen med specialiserede laryngologer/foniatere (stemmelæger) varetager en af CKV’s logopæder undersøgelser og udredninger af patienter med stemmelidelser. Ud fra undersøgelserne giver stemmelægen og logopæden en samlet vurdering og diagnose baseret på både de objektive og subjektive analyser, og vejleder om yderligere foranstaltninger.

For logopæden er det en vigtig opgave at lytte til stemmens brug og karakter og at observere, hvordan patienten bruger sit stemmeapparat og sin krop under tale.

Hvad er stemmevanskeligheder?

Mange patienter henvises til Stemmeambulatoriet, når de bemærker ændringer i deres stemme. Den kan lyde anderledes, end den plejer, og mange kommer pga. opstået hæshed eller fordi stemmen nemt udtrættes. Andre oplever, at det kan være svært at styre stemmen som før eller at få god lyd og kraft på. Familie og venner er også ofte med til at bemærke og påpege stemmeforandringen.

Man kan også have en fornemmelse af, at der sidder en ”klump” i halsen, eller at halsen ”snører sig sammen”, når man snakker, og man har brug for at rømme sig for at få clearet stemmen.

Stemmevanskeligheder kan forekomme hos alle, både hos børn og voksne, unge og gamle. For at komme til en forundersøgelse på Stemmeambulatoriet, skal man først henvende sig til en privatpraktiserende øre-næse-halslæge, som så henviser til Stemmeambulatoriet. Henvisning kan også ske igennem en hospitalsafdeling.

Fonasteni kaldes også stemmetræthed

Fonasteni er en overbelastning af stemmen, der skyldes spændinger i strubens muskler og den ydre halsmuskulatur. Fonasteni kan opstå, når man bruger sin stemme forkert eller på en uhensigtsmæssig måde. Der er ingen synlige forandringer på stemmelæberne ved fonasteni, men symptomerne kan omfatte hæshed, stemmetræthed, rømmetrang, irritation i halsen, klumpfornemmelse og øget slimdannelse.

Undersøgelse på Stemmeambulatoriet:

En vigtig del af forundersøgelsen og udredningen på Stemmeambulatoriet er kikkertundersøgelsen, den direkte laryngoskopi, af stemmelæberne. Stemmelæberne videofilmes, hvorefter lægen - og logopæden - analyserer strubens anatomi og stemmelæbernes struktur og bevægelighed ved stemmedannelse.
Undersøgelsen foregår ved, at lægen fører et stift metalrør, som har en lyskilde og et kamera for enden, ind langs patientens tunge, og med denne stavoptik, som har en kameravinkel på 70°, kan man filme ned på stemmelæberne. Videooptagelsen gemmes, hvilket er en fordel, hvis patienten skal til en kontrolundersøgelse fx efter en operation på stemmelæberne, hvor man så kan sammenligne med tidligere optagelser.

En anden mulig kikkertundersøgelse er den fleksible (bøjelige) endoskopi. Her fører lægen en bøjelig kikkert af optiske fibre ind igennem et af næseborene og ned mod stemmelæberne, som på den måde kan videooptages. Også her iagttages stemmelæberne både i hvile, og mens patienten gentager nogle lyde.

Det tværfaglige samarbejde

Logopædens vigtige opgave på Stemmeambulatoriet er at vurdere stemmens lydlige udtryk og stemmens kvalitet, samt hvordan personen bruger sin stemme. - Ligger stemmen for højt eller for dybt i forhold til stemmens naturlige leje? Er der mislyde på stemmen under tale, hvilket kan indikere en overbelastning af stemmen? Bruges der for megen kraft ved tale, eller er stemmen svag og svær at høre, og patienten løber måske tør for luft? Stemmens kvalitet holdes op mod videooptagelsen af stemmelæberne. Derudover observeres bl.a. vejrtrækning, medspændinger og kropsholdning.

Logopæden har også til opgave at være med til at bibringe patienten en forståelse af, hvad stemmen er for et instrument, og hvad der kan arbejdes med stemmemæssigt. Der kan gives nogle enkelte stemmeøvelser med hjem eller en ”opmærksomhedsopgave”, som fx at patienten inden næste kontrolbesøg eller inden start af stemmeundervisningen skal prøve at lægge mærke til, hvor ofte vedkommende rømmer sig.

Det tager tid og kræver øvelse at ændre den måde, man bruger sin stemme på. Det er sværere, end man tror, og nogle har brug for hjælp til at ændre dårlige og uhensigtsmæssige stemmevaner. Derfor kan lægen og logopæden på Stemmeambulatoriet henvise til et stemmeundervisningsforløb på CKV’s taleafdeling, og logopædens vejledning på Stemmeambulatoriet er en god brobygning og overlevering. Derudover kommer logopæden tilbage til CKV med den nyeste viden indenfor den lægelige behandling af stemmelider.

Stemmelogopæderne på CKV er højt specialiserede inden for området og følger de nationale anbefalinger for dysfoni. På CKV tilbydes personer med stemmevanskeligheder rådgivning, vejledning og undervisning i, hvordan de bedst muligt bruger deres stemme i hverdagen.

Kontakt CKV for mere information

Oplever du hæshed i en længere periode, bør du få det undersøgt. Hæshed kan opstå i forbindelse med en længevarende forkølelse eller efter langvarig hoste, men det kan også være tegn på, at der er nogle organiske forandringer på stemmelæberne, som skal behandles, og i nogle tilfælde kan det være forstadier til kræft.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er noget med din stemme, kan du kontakte CKV for vejledning inden for vores åbningstid alle hverdage mellem kl. 9-12.

Læs mere om de nationale anbefalinger til udredning af dysfoni på: vejledning-til-stuad-dysfoni.pdf (dths.dk)

Borger for undersøgt sine stemmelæber
APPFWU02V