Skip til primært indhold

Kender du CKV’s synskonsulenter?

Hvad er en synskonsulent, og hvordan bistår synskonsulenten personer med synsnedsættelse? Bliv klogere på CKV’s højtspecialiserede synskonsulenter her.

Spørger du ChatGPT om, hvad en synskonsulent er, får du følgende svar:

”En synskonsulent for blinde og svagtseende personer er en fagperson, der arbejder med at støtte og bistå personer med synsnedsættelser i at opnå større uafhængighed, selvstændighed og livskvalitet. Deres primære mål er at hjælpe blinde og svagtseende personer med at mestre de udfordringer, de står over for på grund af deres synsnedsættelse.”

På CKV Odense arbejder otte synskonsulenter fordelt på voksen- og børneområdet. Synskonsulenterne har uddannelsesmæssige baggrunde som lærer, pædagog og ergoterapeut suppleret med en diplomuddannelse i SYN. Synskonsulenterne har specialiserede sig inden for forskellige fagområder, og sikrer derved høj kvalitet i CKV’s synsrådgivning. Det er områder som lys og belysning, IT-hjælpemidler, ADL (almindelig daglig levevis) og O&M (orientering og mobility). Desuden har konsulenterne specialiseret sig i forskellige målgrupper:

 • Små børn og deres forældre
 • Skoleelever
 • Unge
 • Voksne og ældre
 • Mennesker med andre funktionsnedsættelser ud over synsnedsættelsen, fx dobbelt sansetab, udviklingshæmning og hjerneskade.

Synstrekanten og synskonsulentens arbejde

Synskonsulenten udgør et af tre ben i synstrekanten: Ud over øjenlægen, der tager sig af at diagnosticere og behandle øjensygdomme og optikeren, der tager sig af at måle øjet og finde optiske løsninger, er der synskonsulenten. Synskonsulenten udreder synsfunktionen og rådgiver om, hvordan man indretter en hverdag med alvorligt nedsat syn. Synskonsulenten tager altid udgangspunkt i den enkeltes diagnose, synsfunktion, behov og mål.

Herunder er nogle af de typiske opgaver, en synskonsulent udfører:

 • Synskonsulenten underviser i ADL og O&M, hvor borgeren lærer at færdes og orientere sig i omgivelserne. Synskonsulenten kan bl.a. vise og hjælpe med at afmærke genstande og områder i hjemmet, så det bliver lettere at orientere sig i køkken, på badeværelse, betjene apparater mv.
 • Synskonsulenten afprøver og rådgiver om forskellige hjælpemidler såsom hvid stok, svagsynsremedier m.fl. i et samarbejde med borgeren.
 • Synskonsulenten rådgiver om lys og belysning i hjemmet og/eller i institution, skole eller arbejdspladsen, så restsynet udnyttes bedst muligt.
 • Synskonsulenten med speciale i børn og unge vejleder både i hjem og dagtilbud/skole om, hvordan der bedst muligt støttes op om barnet/den unge med synsnedsættelse. Der rådgives også om støttemuligheder i forbindelse med skole, uddannelse og trivsel.
 • Synskonsulenten med speciale i voksne med udviklingshæmning samarbejder med nærmeste fagpersoner om, hvordan borgeren hjælpes bedst nu og her ift. synsnedsættelsen.
 • Synskonsulenter med speciale i IT underviser og vejleder i, hvordan apps og digitale hjælpemidler kan kompensere for synsnedsættelsen og gøre borgeren mere selvhjulpen.

Med en synskonsulent på hjemmebesøg

En borger med en alvorlig øjenlidelse kontakter CKV:
De hjælpemidler hun benytter, er ikke længere tilstrækkelige. Synskonsulenten Mette besøger borgeren i hjemmet, hvor borgeren indledningsvist fortæller, at hun har svært ved at læse avis, lave indkøbsliste, læse tv-oversigten og læse priser, når hun er ude at handle. Mette tager en snak om, hvordan man bedst indretter sig med en synsnedsættelse og sammen afprøver de hjælpemidler – både hjælpemidler, man selv kan anskaffe og hjælpemidler, der kan søges om ved kommunen.

Forstørrelse: Mette medbringer forskellige lupper til afprøvning. Sammen med borgeren finder hun frem til den lup, der fungerer bedst til indkøb. Desuden demonstrerer Mette en svagsynskalender med forstørret skrift og god kontrast samt sorte tusser til at skrive med, som gør det let at læse, hvad man selv skriver. Borgeren fortæller, at hun har svært ved at læse en tekst, når der står mange informationer. Mette foreslår et nyt besøg, hvor borgeren kan afprøve et hjælpemiddel kaldet et CCTV, der kan forstørre alt fra strikketøj til breve på en skærm.

Lys, blænding og kontrast: Ved en rundvisning i lejlighed og på altan fortæller borgeren, at hendes datter må hjælpe hende med at passe sine blomster. Hun kan ikke længere se, hvornår blomsterne er visne. Mette finder clip-on filterbriller frem i forskellige farver, og sætter dem på borgerens briller en efter en. Sammen finder de frem til den bedste filterbrille. Borgeren kan nu se sine blomster i bedre kontrast – og hun kan glæde sig over omgivelserne fra sin altan.

Optiker: Borgeren fortæller, at hun ikke bruger sine solbriller, da glasset er for mørkt. Mette informerer borgeren om, at hun får sin optiker-kollega til at kontakte hende i forhold til at afprøve filter og solbrille, så borgeren kan udnytte sit restsyn mest muligt, og samtidigt undgår at blive blændet af sollys.

Telefon: Mette spørger, om der er problemer med at anvende telefonen. Hertil svarer borger, at hun ikke bruger den så meget, da hun har svært ved at se på skærmen. Borgeren henvises af Mette til en IT-konsulent fra CKV, som kan hjælpe borgeren med igen at kunne anvende sin telefon.

Ved hjælp af gode råd og hjælpemidler har borgeren på få timer overvundet barrierer i hverdagen og dertil blevet klogere på, hvilke muligheder der findes på området.

Tværfaglig hjælp fra CKV

På CKV Odense arbejder fagpersoner med forskellige specialer inden for områderne høre, tale, syn og mobilitet. Dette muliggør, at borgere kan modtage den rette hjælp af høj kvalitet uanset typen af funktionsnedsættelse. Hvis du, eller én du kender, har brug for råd og vejledning i forbindelse med en funktionsnedsættelse, så tøv ikke med at kontakte CKV.  

Ved at klikke på denne linje kan du finde videoer udarbejdet af CKV Syn, der omhandler nogle af de arbejdsopgaver en synskonsulent udfører.

Ved at klikke på denne linje kan du læse tidligere udgivet artikler om, hvordan en borger med AMD fik hjælp af en synskonsulent fra CKV.

Ved at klikke på denne linje kan du læse om, hvordan en dreng med blindhed lærte punktskrift i en tidlig alder med hjælp fra en af CKV’s synskonsulenter.

 

 

 

 

Kvinde holder brille frem for sig
APPFWU02V