Skip til primært indhold

Samtalestøtte er nøglen til den gode samtale med personer med afasi

Hvert år rammes ca. 15.000 personer i Danmark af stroke – enten blodprop eller blødning i hjernen. Det anslås desuden, at omkring 31.000 personer lever med afasi og de konsekvenser afasien medfører.

"Afasi efter stroke eller andre former for erhvervet hjerneskade kan have omfattende negative konsekvenser for familier med afasi. Det indebærer tab af sproglige færdigheder, som er centrale for familiens kommunikation med hinanden og andre. Når kommunikationen begrænses, begrænses mulighederne for at udfolde det fælles liv i hjemmet og i det omgivende samfund".

 – Familier med afasi på vej af Nielsen m.fl. (2024).

SDU står bag forskningsprojektet, Familier med afasi på vej, hvor familier med afasi har delt deres oplevelser og behov for støtte under og efter forløbet. Resultaterne fra forskningsprojektet har resulteret i, at der nu er lanceret et idékatalog til indsatser målrettet familier med afasi. I lanceringen af idékataloget den 9. februar, var CKV repræsenteret, idet audiologopæd og afdelingsleder Mette Wiese Nygaard fra CKV deltog i paneldebatten omkring idékataloget.

Forskningsprojektet Familier med afasi på vej har til formål at undersøge, hvordan man kan forbedre livet med afasi for familier med afasi.

Gennem interviews med 26 personer, hvor halvdelen var personer med afasi, og den anden halvdel var pårørende, har projektet fundet frem til fem temaer, der fylder i hverdagen hos familier med afasi. I idékataloget under hvert tema kan man finde inspiration til eksisterende og nye indsatser, der hjælper familier med afasi. Temaerne er:

  1. Opsøgende støtte
  2. Psykologisk støtte
  3. Støtte til fællesskaber
  4. Kommunikationstræning- og støtte
  5. Støtte til nye opgaver og roller

Læs mere i idékataloget her.

Ifølge idékataloget bør pårørende og fagpersoner til personer med afasi tilbydes kontinuerlig træning i samtalestøtte som metode, da de om nogen skal være i stand til at støtte personen med afasi i hverdagens store og små samtaler. De mest kendte træningsprogrammer om samtalestøtte hedder SCATM og KomTil.

Hvad er samtalestøtte?

Samtalestøtte skal forstås som en ’rampe’, der gør det lettere for personen med afasi at kommunikere. Samtalestøtte som metode giver personen med afasi mulighed for aktivt at deltage i samtalen ud fra et anerkendende perspektiv. Som samtalepartner til en person med afasi kan man gøre brug af kommunikative strategier og værktøjer, der støtter op om samtalen og hjælper personen med afasi med at komme til orde og forstå samtalen. Det hedder samtalestøtte.

På nuværende tidspunkt er metoden SCATM (Supported Conversation for Adults with Aphasia) den mest udbredte form for samtalestøtte flere steder i verden. I slutningen af forrige årti blev en dansk form for samtalestøtte lanceret, nemlig KomTil. KomTil, der står for Kommunikativ Tilgængelighed, adskiller sig fra SCATM-metoden, da metoden er udviklet i samarbejde med personer med afasi, pårørende og sundhedsprofessionelle. KomTil er udviklet for at give sundhedsprofessionelle og pårørende til personer med afasi håndgribelige strategier og værktøjer til, hvordan de øger kvaliteten af samtalen med personer med afasi. Herved oplever personer med afasi, at de bliver set, hørt og forstået.

For fagpersoner der arbejder med personer med afasi

På CKV har flere fagprofessionelle gennemført kurset KomTil – træn træneren, og dertil er flere af CKV’s ansatte certificeret i SCATM-metoden. På CKV har vi dermed kompetencerne til at undervise faggrupper i samtalestøtte – herunder personale på plejecentre, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedspersonale, lægegrupper mv. Alle fagpersoner der arbejder eller er i berøring med personer med afasi, vil have glæde af undervisning i samtalestøtte. CKV’s taleafdeling udbyder kurset KomTil – basisprogrammet. Formålet med kurset er at give større viden om afasi, og hvad dét indebærer, samt at give konkrete strategier og værktøjer, der styrker fagpersonens kompetencer i arbejdet med personer med afasi.

For pårørende til personer med afasi

CKV har også tilbud til pårørende til personer med afasi. Dette indebærer bl.a. pårørendegrupper, hvor der er mulighed for at modtage rådgivning og vejledning om afasi og om, hvordan man som pårørende skal forholde sig. I pårørendegrupperne undervises der i samtalestøtte, og hvordan man som samtalepartner til en person med afasi bedst muligt kan støtte samtalen. Derudover giver pårørendegruppen mulighed for at sparre med andre, der også har afasi inde på livet.

Kontakt CKV og hør mere

Ønsker du at høre mere om CKV’s tilbud vedrørende tilbud om afasi og samtalestøtte, så kontakt os på tlf. 9944 3400 inden for åbningstiden og få et uforpligtende tilbud om, hvordan CKV kan hjælpe dig, én du kender eller din arbejdsplads

to kvinder i samtale
APPFWU01V