Skip til primært indhold

Faglig konference inden for audiologisk rehabilitering er afholdt med stor succes

Vingstedkonferencen blev afholdt 7.-8 september, hvor fagpersoner inden for hørerehabiliteringen var samlet for at få ny viden og inspiration til gavn for borgere med nedsat hørelse.

130 fagpersoner og repræsentanter fra den danske audiologiske rehabilitering deltog i konferencen i Vingsted. Det var to dage med oplæg om nyeste forskning inden for høretab og rehabilitering. Repræsentanter fra firmaer bidrog med workshops og udstillingsstande, og gav deltagerne mulighed for at høre mere om de nyeste teknologiske løsninger inden for høreapparater og høretekniske hjælpemidler.

CKV er medarrangør af Vingsted konferencen, som giver mulighed for medarbejdere, der arbejder inden for hørerehabilitering, for at opkvalificere sig med ny faglig viden og inspiration, som bidrager til endnu bedre opgaveløsning for de borgere, vi hjælper og underviser i dagligdagen.

Konferencen retter sig særligt mod medarbejdere på kommunikationscentrene i Danmark, og bidrager derudover til faglig sparring og dialog på tværs af institutioner. 

Der var stor tilfredshed med konferencen, her et udsagn fra en deltager;

”2 dage på Vingsted Hotel og Konferencecenter sammen med gode kolleger fra den audiologiske verden. Fokus på temaer som ro, samtaledynamik, høretekniske hjælpemidler, nyere forskning på høreapparatområdet, udviklingsarbejdet med nye høreapparater og hjælpemidler og ikke mindst dejligt samvær og arbejdsglæde”.

Vi er på CKV stolte over bidrage til nye faglig viden til gavn for borgerne.

APPFWU02V