Skip til primært indhold

Legeteket er et tilbud til alle børn med særlige behov, eller børn som er i udfordrede positioner, i alderen 0 til 7 år. Det er også et tilbud til forældrene og til de fagfolk, som arbejder med børnene.

I Legeteket kan du få rådgivning og vejledning om valget og brugen af udviklingsstimulerende materialer, som støtter op om barnets udvikling, og du kan låne materialer til hjemmet eller institutionen. Legeteket er en stor samling af udviklingsorienterede materialer og redskaber, som støtter op om børns lege- og læringspotentiale sprogligt, kognitivt, sansemæssigt, motorisk og i samspillet med andre. Alle udlån er gratis.

Legeteket samarbejder med alle de fynske kommuner (Ærø undtaget) og benyttes af dagtilbud, institutioner, skoler,  PPR, familiepleje etc. samt af forældre.

  • forældre, som har børn med særlige behov
  • fagpersoner, som arbejder med børn med særlige behov

Vi taler om barnets udviklingsniveau, om formål, metode, den pædagogiske proces m.m.
I fællesskab finder vi materialer, som støtter op om barnets udfordringer. Alle materialer kan lånes i en aftalt periode, hvorefter forløbet evalueres med sigte på at finde nyt, som støtter op om barnets udvikling

Som forælder kan du få viden, inspiration og motivation til anvende materialer og redskaber, som støtter op om dit barns udvikling, og du får adgang til en samling af materialer, der kan lånes med hjem i en aftalt periode.

Som fagperson kan du få sparring, og der er mulighed for idéudveksling omkring valg af materialer, didaktik og pædagogiske metode. Alle materialer kan lånes med til institutionen, hvor de kan anvendes i den direkte kontakt med det enkelte barn/gruppen af børn eller indirekte i vejledningen af det personale, som arbejder med barnet/gruppen af børn.

Dreng og pige leger udenfor på en træhest
APPFWU02V