Skip til primært indhold

CKV Synsrådgivningens brugere vil hovedsageligt være borgere, der har en alvorlig varig øjenlidelse og ser mindre end det, der svarer til 6/18 på bedste øje med den bedst mulige brille. Synsrådgivningen giver også råd og vejledning til pårørende og til fagpersoner, der er i kontakt med blinde og svagsynede borgere.

Målsætning:
Synsrådgivningen bestræber sig på i samarbejde med bl.a. øjenlæger og optikere at afhjælpe eller mindske følgerne af en alvorlig synsnedsættelse, så det bliver muligt for borgeren at leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt.  Synsrådgivningen bestræber sig på at arbejde med borgerens samlede livssituation. Henvendelse kan ske telefonisk og skriftligt - evt. på henvisningsskemaet som kan downloades eller rekvireres pr. telefon.
 

Ældre kvinde sider med et par briller i hænderne og lukkede øjne
APPFWU02V