Skip til primært indhold

Syns- og høretab/døvblindhed

At leve med syns- og hørenedsættelse kan betyde at:

 • man oplever manglende tilstrækkelighed til at forstå og se, hvad andre mennesker gør og siger
 • man skal udføre daglige gøremål på en anden måde end hidtil
 • man skal ændre på måden, man taler sammen på for at forstå og opfatte, hvad der bliver sagt
 • man skal udforske og lære en anden måde at leve på for at klare en ny livssituation
 • man skal bruge hjælpemidler, der igen gør det muligt at have en dagligdag så nær det normale som muligt
 • man oplever en følelse af isolation, og derfor skal lære, hvordan man kan bryde denne isolation
 • man skal omstille sig mange gange i livet til nye måder at leve på
 • man får behov for at udvide sit sociale netværk

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi tilbyder dig med syns- og hørenedsættelse:

 • Tværfaglig udredning
 • Rådgivning og undervisning
 • Afprøvning af hjælpemidler  

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi tilbyder også fagpersoner og/eller pårørende til døvblinde rådgivning og vejledning om, hvilke tiltag der er aktuelle, og hvordan videre hjælp og udredning kan foregå. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologis audiologopæder, synskonsulenter, IT-konsulenter og optometrister varetager udredning, afprøvning og undervisning.

APPFWU01V