Skip til primært indhold

Børn og unge

CKV Syn tilbyder vejledning og rådgivning til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser. Det gælder børn i alderen 0-18år, unge i uddannelsesforløb eller anden aktivitet og børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.

Vi er et team af faguddannede synskonsulenter. Vi har alle en solid synsfaglig og pædagogisk baggrund med hvert vores speciale indenfor småbørn, skolebørn, unge og børn med multiple funktionsnedsættelser.

Kommunens rådgivningsforpligtelse retter sig mod de børn og unge (0-18år), hvor en varig øjenlidelse medfører en synsrest på mindre end 6/18 eller hvor synsfeltet er indskrænket til 20 grader eller derunder.

Småbørn

Synskonsulenten for småbørn vejleder i hjemmet og i dagtilbud. Vejledningen tager afsæt i observationer af barnet samt samtale med dets nære voksne. Synskonsulenten deltager i møder vedrørende barnet, og tilbyder vejledning til de fagpersoner, der er knyttet til barnet. Der tages altid udgangspunkt i det hele barn set i relation til dets synsnedsættelse. 

Skolebørn

Synskonsulenten for skolebørn samarbejder med småbørnskonsulenten om overgangen fra børnehave til skole. Ligeledes samarbejdes med ungekonsulenten ved overgang til ungdomsuddannelserne.

Unge

Svagsynede og blinde unge kan få synsfaglig rådgivning i forbindelse med ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Unge, der ikke er i uddannelse, tilbydes naturligvis også rådgivning/vejledning af synskonsulenten.

Skolebørn med yderligere behov

Synskonsulenten for gruppen af skolebørn med yderligere behov arbejder tæt sammen med forældre, lærere og pædagoger omkring børnene. Denne gruppe af børn har ofte multiple funktionsnedsættelser og også ofte kommunikative vanskeligheder.

Synskonsulenten har altid et nært samarbejde med småbørnskonsulenten ved overgangen fra dagtilbud til skoletilbud. Synskonsulenten følger barnet/den unge til det fyldte 21. år og tilbyder dermed en solid støtte ved de overgange, der ofte sker i denne omskiftelige periode af den unges liv.
I vejledningen har synskonsulenten altid fokus på trivsel, relationer og udviklingen af det hele barn set i forhold til barnets synsnedsættelse og yderligere behov.

Du kan læse mere om vores tilbud i pjecen ”Tilbud til børn og unge med alvorlige synsnedsættelser” ved at klikke på denne linje

APPFWU02V