Skip til primært indhold

Syn og hjerneskade

En del af de borgere, der pådrager sig en hjerneskade eller hjernerystelse, oplever at have problemer med synet.

Det kan fx dreje sig om følgende problemer:

  • Synsfeltudfald; giver ofte læseproblemer, men også problemer med at færdes
  • Sløret syn; gør at man ikke syntes at man ser ting klart. Dette kan være en udfordringer på når man er tæt på noget, og når man skal se langt
  • Lysfølsomhed; vil sige at man er generet af lys, det kan både være ude som inde
  • Dobbeltsyn; kan opstå ved udtrætning af øjnene, eller kan forekomme ved synskrævende opgaver i bestemte afstande
  • Fokusering; man har svært ved at indstille øjet fra kort til lang afstand og modsat
  • Svimmelhed og balanceproblemer; kan også forekomme

Synsrådgivningen tilbyder forløb, hvor der undervises i at bedre øjnenes evne til at samarbejde, efter at synet har taget skade efter en hjerneskade eller hjernerystelse. Udover det bliver det afklaret om særlige filterglas kan mindske lysgener. Indholdet i undervisningen vil være systematiserede og varierede øvelser med udgangspunkt i den enkeltes udviklingstrin, og vil blandt andet bestå af skanningsøvelser, øjenbevægelsesøvelser, øvelser der øger øjnenes følgebevægelse og evne til at skifte mellem forskellige afstande. Der kan også undervises i orientering, opmærksomhed og læsning. Forløbet er individuelt tilrettelagt og undervisningen gives som enkeltmandsundervisning. Det er en betingelse, at borgeren har motivation til at udføre øvelserne hjemme

Forløbet gives af en neurooptometrist med speciale i hjerneskade, og af en synskonsulent med speciale i læsning og hjerneskade. Forløbet skal bevilges af kommunen, som Synsrådgivningen kontakter efter aftale med borger.

Du kan finde vores pjece om Synsproblemer efter en hjerneskade, ved at klikke på denne linje.

 

APPFWU02V