Skip til primært indhold

Hjælpemidler

Synskonsulenterne kan være behjælpelige med afprøvning af hjælpemidler. Nogle vil kunne søges i kommunerne, mens andre betragtes som forbrugsgoder og dermed er borgerens egen udgift. 

Telefoner

Både inden for fastnettelefoner, trådløse telefoner samt mobiltelefoner eksisterer der produkter, som er specielt velegnede til blinde og svagsynede. Synskonsulenten kan vejlede i, hvilke apparater der aktuelt findes på markedet, som tilgodeser den enkeltes behov og problemstillinger bedst muligt. Se f.eks. på www.doro.com eller www.telecall.dk

YouSee har en handicapservice, der kan kontaktes ml. kl. 8.30 og 11 på tlf.: 80 80 26 26.

Ure

Svagsyns ure med stor urskive, tydelige tal, kraftige visere og god kontrast mellem urskive og visere forhandles både hos særlige hjælpemiddelforhandlere og i almindelig handel. Ure med dansk-/ tysk-/ eller engelsk tale og ure med følbare visere, minut- og timepunkter forhandles af hjælpemiddelforhandlere.
Eksempel på ur til svagsynede: Arsa Jumbo
Eksempler på talende ure: Voice 2000 og Timevox
Eksempel på punktur: Arsa herreur

Orienteringshjælpemidler

Hovedtyper af stokke, som anvendes af blinde og svagsynede er:

  • Markeringsstok – en hvid sammenklappelig stok, der markerer overfor omverdenen at brugeren er svagsynet. Markeringsstokken anvendes fortrinsvis af svagsynede.
  • Mobilitystok – en lang stok, som den blinde eller stærk svagsynede bevæger foran sig i et bestemt mønster. Mobilitystokken bevirker, at brugeren opdager niveauændringer og forhindringer.
  • Hvid støttestok – støttestok med hvidt reflekterende materiale, der både giver støtte og markerer synsnedsættelsen.

Lydbøger

Digitale lydbøger og tidsskrifter kan lånes via det lokale bibliotek, Kristelig Lydbibliotek og NOTA. Synskonsulenten kan være behjælpelig med indmeldelse i NOTA og med afprøvning af egnet digital lydbogsafspiller i Daisyformat. Se mere på www.nota.dk. eller ring Tlf.: 39 13 46 00.

Hobby

Både inden for syning og gør-det-selv aktiviteter kan man med fordel anvende særligt udformede hjælpemidler. F.eks. hjælpemidler til symaskinen, vaterpas med lyd og målebånd med følbare markeringer. Inden for spil til blinde og svagsynede findes forskellige former for brætspil og kortspil. Se nærmere under forhandlere.

Radio og TV

Hvis man anvender forskellige radioprogrammer, kan man med fordel anskaffe sig en radio med faste stationer. Har man problemer med at se billeder og tekst på sit fjernsynsapparat, kan man placere sig ca. en meter fra skærmen. Dette kan eventuelt suppleres med TV briller. 

Synstolkning

Synstolkning er et særligt lydspor, som sendes samtidig med billedsiden til et tv-program. Synstolkningen beskriver, hvad der sker i programmet. Fx beskrives det vrede blik mellem to personer, en biljagt eller en smuk solnedgang. På den måde kan du følge med i programmet, selvom du ikke kan se billederne.

Beskrivelserne er lavet sådan, at de ikke forstyrrer udsendelsens originale lyd. I dag finder man synstolkning på kanalerne DR1Syn, DR2Syn og DR3Syn. Hvis der er lavet synstolkning til et program, kommer det ekstra lydspor automatisk frem, når du er på kanalen. Det er forskelligt, hvordan man finder kanalen. Det afhænger af, om man modtager tv via antenne eller kabel-tv.

Digitalt kabel-tv

Du kan finde oplysninger om synstolkning på dit tv-selskabs hjemmeside
Antenne-tv: Hvis du ikke kan finde kanalen "DR1Syn" på antenne-tv, skal tv-modtageren måske tunes (foretag ny kanalsøgning).

Digital tv-boks

Når DR sender programmer med synstolkning, kommer der en ekstra kanal i program-guiden. Den hedder som regel "DR synstolkning".

Læs om synstolkning on-demand og via transportable devices på DRs hjemmeside

På DR1Syn, DR2Syn og DR3Syn kan der ligeledes aktiveres en talesyntese, som læser underteksterne højt, hver gang der tales et andet sprog end dansk.

Læs mere om oplæste undertekster på DRs hjemmeside

Hjælpemiddelforhandlere

Hjælpemidler for handicappede A/S

Grøndalsvej 8, 8832 Als
Tlf.: 98 95 42 44
hfh@synsnerven.dk
www.synsnerven.dk

Butik KIK

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 36 46 19 60
mail@butikkik.dk 
www.butikkik.dk

APPFWU02V