Skip til primært indhold

ADL og Mobility

ADL er en forkortelse for Almindelig Daglig Livsførelse, som indbefatter samtlige daglige aktiviteter inklusiv det at færdes (mobility).

Formålet med undervisning i ADL og mobility er, at hjælpe svagsynede og blinde til i videst muligt omfang at bibeholde eller genoptage aktiviteter, som giver mest mening for den enkelte, og som gør den enkelte mest mulig selvhjulpen i hverdagen. ADL-undervisning kan foregå i hjemmet eller i grupper på CKV.
Mobilityundervisning kan foregå på relevante ruter udendørs eller i bygninger (uddannelsessteder, arbejdspladser o.a.), hvor den svagsynede eller blinde færdes jævnligt.
Undervisningen varetages af synskonsulenter med særlig uddannelse i ADL og mobility.

APPFWU01V