Skip til primært indhold

Belysning

Vi kender det alle sammen – man skal lige tjekke sidste salgsdato på en vare, men kan ikke lige se den. Så går man hen til vinduet eller hen under en stærk lampe – Bedre belysning giver bedre syn!

I Synsafdelingen på CKV arbejder vi målrettet med at rådgive omkring belysningsforholdene for vores borgergruppe – svagsynede børn, unge, voksne og ældre. Den rette belysning kan gøre en stor forskel på, hvordan man klarer sig i hverdagen.

Det nyfødte, svagsynede barn har derved betydelig bedre forudsætning for at udvikle sig hurtigere, skolebarnet kan følge med i den almindelige undervisning, den svagsynede medarbejder i job kan klare arbejdet med mindre udtrætning, og den ældre borger kan fastholde sit aktivitetsniveau.

For normalseende personer er den kunstige belysning ikke af den store betydning (for den synsmæssige præstation) i det daglige, mens den svagsynede person typisk skal have 3-4 gange så stor lysstyrke (vel at mærke absolut uden blænding). Samtidig skal der som oftest være en jævn fordeling af lyset, dvs. nogenlunde lige meget lys i hele lokalet.

Her på CKV arbejder vi med afprøvning af belysningsforholdene både i de private hjem, institutioner, men også i vores velindrettede lysrum.

I lysrummet kan vi afprøve, hvilken form for belysning personen trives bedst med, ved hvilket lys-niveau personen præsterer bedst, altså udnytter sit restsyn bedst muligt, samt hvilken ”farve” lyset helst skal have.

Derved opnås en objektiv beskrivelse af, hvilken form for belysning borgeren bør have tilgængelig. Disse oplysninger kan være af stor betydning for andre instanser, fx socialrådgivere, skoler og jobkonsulenter.

Når vi arbejder vi belysningsforhold, er det vigtigt, at vores anbefalinger bliver formuleret, så pårørende eller borgerne selv er i stand til at forbedre belysningsforholdene, men samtidig arbejder vi også med de belysningstekniske begreber som fx belysningsstyrker – luxværdier, lumenværdier og farvegengivelse i ra-tal, så vores rapporter også kan benyttes af el-installatører eller andre sagkyndige på belysningsområdet.

På CKV Syn har medarbejderne udviklet en række videoer om belysning.

Du kan se både disse og vore øvrige videoer ved at trykke på denne linje.

APPFWU01V