Skip til primært indhold

Undervisning ved CKV Syn

På CKV Syn, i daglig tale kaldet Synsrådgivningen, tilbyder vi mange forskellige former for undervisning.

Staben består af synskonsulenter (voksenkonsulenter, småbørnskonsulenter, skolekonsulenter og ungekonsulenter), optikere og IT konsulenter. De ansatte underviser blinde og svagsynede enten i hjemmet, i borgernes eget nærområde, på arbejdspladsen/i skolen eller på CKV.

Når man bliver undervist i hjemmet, kan det handle om at afmærke fx vaskemaskine og komfur, det kan dreje sig om indretning og belysning eller man kan blive undervist i at bruge udleverede hjælpemidler som fx CCTV eller IT udstyr.

Synskonsulenterne underviser borgere med synsnedsættelse i at færdes. Man lærer at orientere sig efter kendemærker, og nogle lærer faste ruter fx til og fra hjemmet, til købmanden, arbejdspladsen eller busstoppestedet. Nogle borgere benytter en hvid stok eller en førerhund.

På arbejdspladserne hjælper vi med at indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt, ved at undersøge lysforhold, afmærkning af trin/trapper og ved at opstille særlige synskompenserende hjælpemidler. De særlige hjælpemidler kan fx være lupper, cctv eller særlige softwareprogrammer, der hjælper borgerne med fortsat at kunne benytte arbejdspladsens computere. For skolebørn og studerende tilbyder vi den samme service på deres uddannelsessted, og vi hjælper deres undervisere med at finde de bedste metoder til at inkludere blinde/svagtseende elever på lige fod med deres klassekammerater. 

Hvis man bliver undervist på CKV, kan det foregå som enkeltmandsundervisning, holdundervisning eller på kurser. Vi afholder også flere gange årligt forskellige temadage, som bliver annonceret på vores nyhedsside og på Facebook. Undervisningen kan handle om alt fra brugen af computere og telefoner, madlavning, måltidsteknik, ledsageteknikker og meget, meget mere.

Det er dog ikke kun borgere, der bliver undervist. Vi afholder ofte kurser for fagpersoner, der er i kontakt med blinde og/eller svagtseende. Hvis du selv eller en pårørende har brug for undervisning, kan du kontakte Synsrådgivningen og høre nærmere om de mange forskellige muligheder.

APPFWU01V