Skip til primært indhold

Vedligehold af øjenproteser

Anvisningerne er skrevet af vores leverandører af proteser.

Vejledning i brugen af acrylproteser

 • Isætning: Træk op i øvre øjenlåg, og kig ned. Sæt protesen ind for oven. Træk ned i nedre øjenlåg, og kig op. Protesen kan nu sættes ind for neden.
 • Udtagning: Træk ned i nedre øjenlåg, og tag protesen ud med en bevægelse skråt nedad. Ved hjælp af fingeren/fingrene skubbes nedre øjenlåg ind under protesekanten, der glider ud når man kigger op.
 • Rengøring: Protesen rengøres med flydende opvaskemiddel og skylles grundigt med vand.

Det er vigtigt at vaske hænder før håndtering af protesen. Udtagning vil typisk ske 1 gang om måneden
Hvis protesen ikke anvendes opbevares den tørt. Hvis der kommer belægninger på overfladen, bør protesen poleres af okularisten.

Pleje af glasproteser

En øjenprotese er en værdigenstand, som skal behandles korrekt. Vi anbefaler, at protesen kun tages ud, når den skal renses.

 • Brug rent, lunkent vand
 • Gnub forsigtigt protesen med fingrene, skyl den, og sæt den på plads igen
 • Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller slibemidler!

Det er alt, hvad du skal gøre for at rense din øjenprotese. Som regel kan øjenprotesen anvendes både dag og nat. Under visse omstændigheder anbefaler vi patienten at tage protesen ud i en kort periode. Tal med os om det.

Bemærk:

 • Pas på, at børn ikke leger med protesen eller putter den i munden
 • Lad ikke protesen ligge i væske natten over
 • Rens aldrig protesen over en håndvask eller over et stengulv
 • Brug aldrig rensevæske
 • Anvend ikke hårde genstande til rensningen. 
APPFWU02V