Skip til primært indhold

CKV Taleafdelingen tilbyder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand inden for hele det talepædagogiske (logopædiske) fagområde. Lovgrundlaget for afdelingens virksomhed er dels Lov om Folkeskolen (§§ 20 og 21), dels Lov om Specialundervisning for Voksne.

Nogle gange bruges udtrykket talevanskeligheder kun om det, man kunne kalde udtalevanskeligheder. På denne side bruges det imidlertid som fællesbetegnelse for alle typer af tale-, sprog- og stemmevanskeligheder.

 

APPFWU01V