Skip til primært indhold

Specialrådgivning i CKV Tale

Her finder du de overordnede fagområder for CKV Tale, samt navnene på de ansatte, der er specialiseret inden for de forskellige områder

Kontaktpersoner ved specialrådgivning

Emne

Kontaktperson(er)

Stemme- og/eller talevanskeligheder,
organisk og/eller funktionelt betingede

Camilla Berg Paarup, audiologopæd
Signe Lien, audiologopæd
Sandie Amalie Liltorp, audiologopæd

Stemme- og/eller talevanskeligheder,
progredierende neurologisk lidelse,
primært Parkinsons syge og Dissemineret Sclerose

Eva Willaing Lock, audiologopæd
Camilla Berg Paarup, audiologopæd
 

Total laryngektomi 

Louise Weifenbach Hansen, audiologopæd
Signe Lien, audiologopæd
Niels Erik Sørensen, konsulent

Stammen

Bjarne Dammsbo, audiologopæd
Henriette Wahlstrøm, audiologopæd
Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd

Børn med sprog- og talevanskeligheder

Henriette Wahlstrøm, audiologopæd
Bjarne Dammsbo, audiologopæd
Trine Kofod Kallestrup, audiologopæd

Mundhuleopererede

Eva Willaing Lock, audiologopæd
Signe Lien, audiologopæd
Tine Marie Jensen, audiologopæd

Afasi, dysartri, verbal apraksi og/eller kognitive kommunikationsvanskeligheder
Erhvervet hjerneskade

Eva Willaing Lock, audiologopæd
Signe Lien, audiologopæd
Sandie Amalie Liltorp, audiologopæd,
Tine Marie Jensen, audiologopæd
Sofie Kromann-Hansen, audiologopæd

Audiologopæder på Odense Universitetshospital

Signe Lien, audiologopæd
Maria Nysom Kjærgaard, audiologopæd
Sandie Amalie Liltorp, audiologopæd
Sofie Kromann-Hansen, audiologopæd
Louise Weifenbach Hansen, audiologopæd

Audiologopæder på Neurorehabiliteringen Svendborg

Sanne Bech Hansen, audiologopæd
Louise Weifenbach Hansen, audiologopæd

Logopæd på Kolding sygehus

Connie Tøndering, logopæd

 

APPFWU02V