Skip til primært indhold

Fjernelse af strubehoved

CKV Tale tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere, der får foretaget en laryngectomi (fjernelse af strubehovedet med stemmebånd)

CKV Tale tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere, der får foretaget en laryngectomi (fjernelse af strubehovedet med stemmebånd)

For et lille antal mennesker med larynxcancer (strubekræft) har en intensiv strålebehandling ikke været tilstrækkelig, og det bliver derfor nødvendigt at operere. Ved operationen, der kaldes total laryngectomi, fjernes strubehovedet med stemmebåndene, og personen kan ikke længere frembringe stemme på naturlig vis. 

Et tværfagligt team, ansat på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), står parat til at hjælpe disse mennesker med intensiv undervisning, rådgivning og vejledning samt eventuel psykologisk bistand.

Inden operationen tilbydes alle patienter samtaler med henholdsvis centerets konsulent for laryngektomerede og en logopæd (talepædagog). Konsulenten er selv laryngektomeret og kan derfor være til stor støtte. Han følger patienten under indlæggelsen på Odense Universitetshospital og i tiden efter udskrivelsen. Konsulenten rådgiver og hjælper den laryngektomerede og eventuelt ægtefælle med de forskellige praktiske problemer, der måtte være efter hjemkomsten fra hospitalet. Den logopædiske (talepædagogiske) undervisning påbegyndes allerede under indlæggelsen på Odense Universitetshospital, og fortsættes herefter på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Heden 11, i Odense.

Efter operationen kan man som nævnt ikke tale som tidligere, men centerets logopæder underviser den laryngectomerede i at kommunikere igen med vibratorstemme, spiserørsstemme eller ventilstemme. Hvilken af de tre ’nye stemmer’, man skal vælge, afhænger helt af den enkeltes muligheder og ønsker.

Målet med undervisningen er at gøre den laryngectomerede i stand til at kommunikere så godt og ubesværet som muligt efter operationen.

Når et menneske, eller ens ægtefælle, mister evnen til at tale normalt, vil der ofte opstå en krise. Undertiden kan denne krise ikke løses ved egen hjælp, og i disse tilfælde kan centerets psykolog tilbyde professionel støtte og vejledning. Efter endt undervisning er man altid velkommen til at henvende sig til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, når og hvis der skulle være behov for det.

Er du laryngectomeret (strubeløs) eller nærmeste pårørende til en, der er, er du altid velkommen til at henvende dig i taleafdelingen.

APPFWU02V