Skip til primært indhold

Talevanskeligheder efter mundhuleoperation?

Mundhulen har betydning for vores tale. Vi former talelyd ved hjælp at tunge, læber, tænder og gane. Vores måde at tale på påvirkes derfor i forskellig grad af en operation i mundhulen.

Efter operation i munden kan talen være påvirket i større eller mindre grad umiddelbart efter. Mange oplever, at talen lyder normal, når hævelsen efter operationen er væk, mens andre oplever, at talen fortsat er påvirket, eller at det kræver mere energi at kommunikere. Disse borgere har mulighed for at få logopædisk bistand.

Borgere, der er opereret på afd. Z1, OUH, ser en logopæd på afdelingen i forbindelse med pakkeforløb samt efter operationen under indlæggelsen. Herefter henvises der til logopæd på CKV, som tilbyder samtale og rådgivning samt eventuel undervisning. Tilbuddet er rettet mod borgere, der er opereret i mundhulen pga. cancer. Man kan henvises af afdelingens logopæd, og man kan selv rette henvendelse på CKV.

Du kan læse mere på:

Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede www.dlhm.dk

Kræftens Bekæmpelse om Mundhulekræft www.cancer.dk/mundhulekraeft-tungekraeft

APPFWU01V