Skip til primært indhold

Psykologisk bistand ved tale-, stemme- eller hørevanskeligheder

CKV Odense har tilbud om psykologbistand til personer, som har psykiske problemer, der er knyttet til tale- eller hørevanskeligheder.

CKV Odense har tilbud om psykologbistand til personer, som har psykiske problemer, der er knyttet til tale- eller hørevanskeligheder, som eksempel kan nævnes:

Stammen

Hos personer med stammen er der ofte knyttet psykiske vanskeligheder til selve stammeproblematikken. Lavt selvværd, usikkerhed, kontaktvanskeligheder og ensomhed kan være problemer, man oplever, når man har svært ved at tale.

Tab af taleevnen

Hvis en person mister evnen til at tale normalt på grund af afasi eller en operation for strubekræft, vil der ofte opstå en krise, som kræver professionel støtte.

Stemmen

Hos personer med stemmevanskeligheder kan psykiske forhold være årsag til, at stemmen bliver brugt forkert, og forholdene kan bevirke, at man har svært ved at få det fulde udbytte af den logopædiske undervisning.

Hørevanskeligheder

Tinnitus eller øresusen kan medføre koncentrationsbesvær, usikkerhed, angst og isolation. Psykologen kan rådgive om, hvilke muligheder, der er for at få hjælp.

 

CKV har et samarbejde med en psykolog med stor erfaring inden for tale-, stemme- og hørevanskeligheder og de psykiske reaktioner, disse vanskeligheder kan medføre.

Tilbuddet om psykologisk bistand gælder personer, som er visiteret til CKV Tale eller CKV Høre. Der visiteres til psykolog via den enkeltes logopæd.  

APPFWU01V