Skip til primært indhold

Problemer med at styre munden

Verbal apraksi er problemer med at styre mundens bevægelser efter en skade i hjernen (blodprop, hjerneblødning, svulst eller kranietraume). Personer med verbal apraksi ved præcis hvad de vil sige, men kan ikke få lydene rigtigt ud.

Verbal apraksi er en talemotorisk forstyrrelse, som opstår efter en erhvervet hjerneskade (blodprop i hjernen, hjerneblødning, hjernetumor eller kranietraume).

 

Personer med verbal apraksi har vanskeligheder med at planlægge og programmere sproglydene ud. Personer med verbal apraksi har ingen sproglige vanskeligheder – de ved, hvad de vil sige, men de kan ikke få sproglydene programmeret korrekt ud.

Verbal apraksi forekommer ofte sammen med andre kommunikationsvanskeligheder som afasi (sprogvanskelighed) eller dysartri (talemotorisk vanskelighed).

Primære talekarakteristika

  • Langsom tale
  • Dysprosodi (påvirket talerytme)
  • Intersegmenter på lyd-, stavelses- og ordniveau (unaturlige pauser i talen)
  • Fonemforvrængninger (forvrængede lyde i ord)
  • Forvrængede fonemsubstitutioner

Verbal apraksi kan forekomme i let, moderat eller svær grad. Ved en svær verbal apraksi kan talen være helt væk eller begrænset til ”ja” og ”nej”.

For mere information om verbal apraksi kan du læse CKV’s pjece ved at trykke på denne linje.

 

 

APPFWU02V