Skip til primært indhold

Stemmemodificering for transpersoner

Transpersoner kan have brug for logopædisk hjælp til at give stemmen et mere maskulint eller feminint udtryk.

Vi er hver især udstyret med vores personlige stemme, som betyder meget for vores identitet. Når stemmen ikke matcher det køn, man identificerer sig som, kan det i et logopædisk undervisningstilbud tilstræbes at ændre stemmen til det lysere eller dybere, sådan så man forhåbentligt oplever større sammenhæng mellem ens stemme og ens kønsidentitet.

Det er ikke nødvendigt med henvisning fra sundhedssystemet, man kan med andre ord selv henvende sig til CKV ift. denne ydelse, så længe man bor i én af vores abonnementskommuner: Nyborg, Kerteminde, Langeland, Ærø, Assens eller Nordfyn, og som udgangspunkt har afsluttet 9. klasse.

Undervisningen tilrettelægges individuelt, men vil typisk indeholde følgende:

  • Overordnet omkring stemmen og stemmebrug
  • Individuelt omkring den enkeltes stemme, stemmekrav og -ønsker
  • Afspændingsøvelser
  • Vejrtrækningsøvelser
  • Øvelser ift. stemmens tonehøjde og klang
  • Øvelser ift. artikulation/udtale
  • Øvelser ift. andre kommunikationstræk, herunder fx ordvalg, kropssprog, taletempo, intonation

Man må forberede sig på, at det vil være nødvendigt at arbejde med øvelserne i den daglige kommunikation imellem hver undervisningsgang. På den måde får man mest ud af undervisningen og får forhåbentligt hurtigere lært at bruge den nye stemme. En stemme, der passer til ens kønsidentitet.

Kontakt CKV Tale for at få mere at vide.

APPFWU02V