Skip til primært indhold

Børn med svære tale-sprog-vanskeligheder

Oplever du, at dit barn har udfordringer med sit sprog, der ikke er forventelige for barnets alder?

Børn med sprog- og talevanskeligheder kan modtage hjælp fra logopæden (talepædagogen) i kommunen enten i form af direkte undervisning, eller rådgivning og vejledning til forældre og pædagoger. Nogle børn har så store vanskeligheder, at der vurderes behov for et intensivt sprogundervisningstilbud i en sproggruppe. Barnet kan da henvises til sproggruppen på CKV via logopæden i kommunen.

Sproggruppens tilbud er rettet mod børn, der går i børnehave, i alderen 4 til 6 år.
Undervisning i sproggruppen på CKV består af både gruppeundervisning og eneundervisning og varetages af 2 logopæder. Der er stort fokus på generel sprogstimulering, og undervisningen byder både på specifikke sprogaktiviteter i gruppen samt eneundervisning for hvert enkelt barn.

Forældrenes indsats er af stor betydning for barnets sproglige udvikling. De inddrages i arbejdet med barnets vanskeligheder gennem lektier i hjemmet, brugen af apps samt rådgivning og vejledning omkring, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling.

CKV samarbejder før og under undervisningsforløbet med barnets forældre, kommunens logopæd og andre relevante fagpersoner (eksempelvis psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller speciallæge), barnets børnehave og evt. kommende skole.

Læs mere om sproggruppen i vores pjece "Sproggrupperne - en orientering til forældrene" ved at klikke på denne linje.

APPFWU02V