Skip til primært indhold

Talevanskeligheder efter hjerneskade

Taleafdelingen har logopæder (talepædagoger) både på CKV samt på sygehusene OUH Odense, OUH Svendborg og Kolding sygehus. Logopæderne på sygehusene tilser borgere med verbal apraksi under indlæggelse på disse sygehuse.

Taleafdelingen har logopæder (talepædagoger) på CKV og på sygehusene OUH Odense, OUH Svendborg samt Kolding sygehus. Logopæderne på OUH Odense og Kolding sygehus udreder akutte patienter med erhvervede sprog- og talevanskeligheder, og henviser til relevant genoptræning/opfølgning ved udskrivelse. Logopæderne på OUH Svendborg sygehus rehabiliterer patienter med erhvervede sprog- og talevanskeligheder. Disse vanskeligheder kan omfatte dysartri, afasi, verbal apraksi og kognitive kommunikative vanskeligheder. Endvidere gives der råd og vejledning til pårørende og det tværfaglige team på afdelingen.

Såfremt der er behov for logopædisk opfølgning efter udskrivelsen, tilbyder CKV følgende:

  • Revurdering af sprog- og talevanskelighederne
  • Rådgivning af borger og pårørende, herunder redskaber til at forbedre kommunikationen
  • Hvis borgeren ikke kan komme på CKV, tilbydes hjemmebesøg med råd og vejledning til såvel borgeren som pårørende 
  • Eneundervisning, hvor der sammen med borgeren opsættes mål og plan for forløbet. Målene evalueres undervejs og ved afslutning
  • Gruppeundervisning med max 6 deltagere, hvor der også her sættes individuelle mål, som evalueres undervejs og ved afslutning. Med afsæt i gruppedynamikken trænes bl.a. samtale, at holde oplæg og debattere m.m.
  • Der tilbydes pårørende undervisning i grupper

Hvis du klikker på denne linje, kan du læse vores pjece om tilbud til borgere med talevanskeligheder efter en hjerneskade.

APPFWU01V