Skip til primært indhold

På Fredericiaskolen er vi specialister i sproglig udvikling med særligt fokus på høretab og deraf følgende udfordringer. Undervisningen foregår i små grupper, og forestås af specialuddannede lærere. Der anvendes visuelle hjælpemidler, og undervisningen understøttes af tegn eller tegnsprog efter behov. Lokalerne har optimale akustiske forhold, og der anvendes høretekniske hjælpemidler. Fredericiaskolen har gode faciliteter med bl.a. egen idræts- og svømmehal. Ud over den almindelige, faglige undervisning tilbydes tale-høreundervisning efter AVT-metoden samt tegnsprogsundervisning.

Der er ansat tekniker og audiologiassistent til at forestå vedligehold af både individuelle og fælles hjælpemidler. To psykologer og en fysioterapeut er tilknyttet skolen for at understøtte elevernes psykiske og fysiske udvikling.

Dagligdagen er kendetegnet ved tryghed, struktur og genkendelighed.

Skolen er beliggende centralt i Danmark – i Fredericia.

Kontakt afdelingsleder Ullis Wagnholt Johansen på mail uwj@rsyd.dk eller på telefon 24 83 82 64.
Kontakt CKV på mail cfh@rsyd.dk eller på telefon 99 44 33 33

CKV driver et elevhjem, der er nabo til skolen (Neptunvej 30, 7000 Fredericia), hvor det er muligt at søge ophold. Elevhjemmet er et botilbud beliggende i Fredericia, for børn og unge i alderen 6-25 år, som har nedsat hørefunktion samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område.

Der kan være mange grunde til, at skolens elever kommer på elevhjem. F.eks. kan der være langt til og fra skole, der kan være behov for at tilbringe en større del af fritiden sammen med ligestillede kammerater, eller der kan i hjemmet være behov for aflastning. 

Værelserne er lyse og er på ca. 12 m2. Værelserne er indrettet med personlige ting efter barnets eller den unges ønsker. Der er fælles opholdsstue, åbent køkken med spiseplads samt bryggers og vaskefaciliteter.

Lovgrundlag og normering 
Botilbuddet er omfattet af Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og Servicelovens § 107.

Elevhjemmet er normeret til 8 borgere.

Klik på denne linje, hvis du ønsker at komme til skoleintra

Klik på denne linje, hvis du (PPR) ønsker at hente et henvisningsskema til Fredericiaskolen

En flok børn ligger på en græsplæne og kigger mod beskueren, de ser glade ud
APPFWU02V