Skip til primært indhold

På Fredericiaskolen er vi specialister i sproglig udvikling med særligt fokus på høretab og deraf følgende udfordringer. Undervisningen foregår i små grupper, og forestås af specialuddannede lærere. Der anvendes visuelle hjælpemidler, og undervisningen understøttes af tegn eller tegnsprog efter behov. Lokalerne har optimale akustiske forhold, og der anvendes høretekniske hjælpemidler. Fredericiaskolen har gode faciliteter med bl.a. egen idræts- og svømmehal. Ud over den almindelige, faglige undervisning tilbydes tale-høreundervisning efter AVT-metoden samt tegnsprogsundervisning.

Der er ansat tekniker og audiologiassistent til at forestå vedligehold af både individuelle og fælles hjælpemidler. To psykologer og en fysioterapeut er tilknyttet skolen for at understøtte elevernes psykiske og fysiske udvikling.

Dagligdagen er kendetegnet ved tryghed, struktur og genkendelighed.

Skolen er beliggende centralt i Danmark – i Fredericia.

Kontakt afdelingsleder Ullis Wagnholt Johansen på mail uwj@rsyd.dk eller på telefon 24 83 82 64.
Kontakt Center for Høretab på mail cfh@rsyd.dk eller på telefon 99 44 33 33

Specialcenter Syddanmark driver et elevhjem, der er nabo til skolen, hvor det er muligt at søge ophold. Kontakt afdelingsleder Charlotte Damberg på mail cd@rsyd.dk eller på telefon 21 65 14 46

Klik på denne linje, hvis du ønsker at komme til skoleintra

Klik på denne linje, hvis du (PPR) ønsker at hente et henvisningsskema til Fredericiaskolen

En flok børn ligger på en græsplæne og kigger mod beskueren, de ser glade ud
APPFWU01V