Skip til primært indhold

STU Mercur

STU Merkur er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Vores tilbud er målrettet unge med høretab eller andre kommunikative udfordringer. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, og vi tilbyder blandt andet tegnsprogsundervisning, tale-høreundervisning efter AVT-metoden, FVU i matematik og dansk og undervisning i brug af tekniske hjælpemidler i forbindelse med eksempelvis videreuddannelse og arbejdspladser.

På STU Merkur er vi specialister i kommunikation og spænder vidt i sprogkoder – fra tegnsprog og tegndansk over tegn til tale og anden visuelt støttet kommunikation til talesprog.

Undervisningen foregår i mindre grupper og forestås af specialuddannede lærere og pædagogisk personale. Der anvendes visuelle hjælpemidler, og undervisningen understøttes af tegn eller tegnsprog efter behov. Lokalerne har optimale akustiske forhold, og der anvendes høretekniske hjælpemidler.

STU Merkur har gode faciliteter med bl.a. egen idræts- og svømmehal.

Der er ansat tekniker og audiologiassistent til at forestå vedligehold af både individuelle og fælles hjælpemidler. To psykologer og en fysioterapeut er tilknyttet STU for at understøtte de studerendes psykiske og fysiske udvikling.

Dagligdagen er kendetegnet ved tryghed, struktur og genkendelighed.

STU Merkur er beliggende centralt i Danmark – i Fredericia.

Kontakt afdelingsleder Ullis Wagnholt Johansen på mail uwj@rsyd.dk eller på telefon 24 83 82 64.
Kontakt Center for Høretab på mail cfh@rsyd.dk eller på telefon 99 44 33 33

Specialcenter Syddanmark driver et elevhjem, der er nabo til skolen, hvor det er muligt at søge ophold.
Kontakt afdelingsleder Charlotte Damberg på mail cd@rsyd.dk eller på telefon 21 65 14 46

 

 

 

 

To unge kvinder tager en selfie, mens de sidder på en trappe
APPFWU02V