Skip til primært indhold

Igangværende projekter

Der gennemføres mange projekter på CKV. Her kan du læse om de mest aktuelle.

Lovende praksis inden for området IKT-Børn

Dette projekt er påbegyndt 1.1.2019 og forventes færdigt i efteråret 2019.

Du kan læse om "Lovende praksis inden for området IKT-Børn" i denne pdf

Husmans Fond har bevilget 850.000 kr. til et kor for personer med Parkinson

Kamilla Frank, Trine Amdi Hertz og Eva Willaing Lock samt medlemmer fra Parkinsonforeningens Fynskreds har startet projekt: SYNG MED PARKINSON – et tale-/sangkor for personer med Parkinson. 

CKV har, i samarbejde med Parkinsonforeningens Fynskreds, søgt og fået bevilliget 850.000 kr. af den private fond; Husmans Fond, til at etablere et tale-/sangkor for personer med Parkinson. Koret får til huse i Odense.

Op mod 90 % af personer med Parkinson sygdom oplever på et tidspunkt problemer med stemmen, som bliver lav, utydelig og kan få et unaturligt taletempo. Dette betyder, at mange personer med Parkinson isolerer sig, fordi det er så svært at kommunikere med omgivelserne, og dette er med til at give en forringet livskvalitet og lavt selvværd. Forskningen viser at korsang kan være med til at forbedre udtalen især hos personer med Parkinson.

Formålet med projektet er derfor at etablere et kor for personer med Parkinson. Koret skal ledes af en professionel korleder, som gennem et halvt år skal undervise kordeltagerne i sang og sangteknikker.
Udover at synge og have det sjovt, er målet med projektet, at kunne dokumentere, at korsang har en positiv indvirkning på livskvaliteten samt talen, når man har taleproblemer, som følge af Parkinson sygdom.

Opgaven for Taleafdelingen består i at undersøge og dokumentere effekten af korsang, samt at klæde den professionelle korleder på i forhold til parkinsonpatienter og deres tale-/stemmevanskeligheder. 
Håbet er at kunne udvikle en ny undervisningsmetode, som på den lange bane kan udbredes til parkinsonpatienter over hele landet. Fra maj 2019 og 1½ år frem fokuseres på de fynske parkinsonpatienter, som indgår i projektet.

Projekt tilbage til livet efter Post Commotionelt Syndrom (PCS) (følger efter en hjernerystelse)

Projekt ”Tilbage til livet efter PCS” startede i foråret 2018, med en finansiering fra Trygfonden. Det første rehabiliteringsforløb bestod af to timers gruppeundervisning, som løb over 10 torsdage i efteråret 2018. Her var 7 deltagere, der er alle er udredt for PCS på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Du kan læse om "Projekt tilbage til livet efter Post Commotionelt Syndrom" i denne pdf

 

 

APPFWU02V