Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


CKV Høre

CKV Hørerådgivningen leverer ydelser til kommunerne Assens, Faaborg Midtfyn, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn og delvis Odense.

Afdelingen samarbejder tæt med Høreklinikken på Odense Universitets Hospital og varetager i samarbejde med Syddansk Universitet praktikken for de pædagogiske audiologer.

Hvem kan henvende sig?

Tilbuddet fra hørerådgivningen er rettet mod borgere, der har forladt Folkeskolen og har vanskeligheder med kommunikation på grund af høreproblemer.

Fagpersoner fra kommunerne kan ligeledes søge rådgivning, ligesom der gives rådgivning til virksomheder med ansatte, der er hørehæmmede.

Enkelte specialrådgivningstilbud er rettet mod unge og uddannelsesinstitutioner.

Se under Kontakt for at få information om, hvornår vi bedst træffes eller læs/print vores pjece via link i publikationer i menuen til venstre på skærmen.

 

Arbejdsopgaver

Specialrådgivning om brug af høreapparater, herunder pædagogisk opfølgning af nye høreapparatbrugere samt pædagogisk justering af høreapparater.

Kompenserende specialundervisning til borgere med nedsat høreevne eller andre problemer med hørelsen - eksempelvis tegnstøttet kommunikation, høretaktik, tegnsprog, mundhånd-system, mundaflæsning og håndtering af tinnitus, lydoverfølsomhed m.v. samt rehabiliterende forløb efter cochlear implant operation.
Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Der kan efter behov ydes kortere forløb med psykologisk rådgivning.

Specialrådgivning om høretekniske hjælpemidler til såvel hørehæmmede som til det faglige personale i kommunerne, herunder eventuel afprøvning og undervisning.

Specialrådgivning til døvblevne og hørehæmmede i forbindelse med uddannelse, erhverv og arbejdsfastholdelse.

Afdelingen varetager desuden opgaven med sagsbehandling og bevilling af ansøgninger om tilskud til privatkøbte høreapparater - Find yderligere information ved at trykke på dette link

Klik også på dette link til Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hoereapparat-til-voksne og læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du overvejer at få høreapparat.

Mål

Hørerådgivningens generelle mål er rehabilitering af borgere med nedsat funktionsevne på grund af høreproblemer. Målet opnås gennem tilbud om undervisning i kompenserende kommunikationsstrategier samt specialrådgivning om høreapparater, høretekniske hjælpemidler samt øvrige muligheder for kompensation.

 

Tilkøb

Afdelingen tilbyder udover ydelser til abonnementskommunerne en række tilkøbsydelser og kurser - savner du et tilbud, så kontakt os.


Senest opdateret den 13-01-2021
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring