Skip til primært indhold

CKV Hørerådgivningen leverer specialpædagogiske ydelser til borgerne i Assens, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, delvis Odense og Faaborg-Midtfyn kommune.

Afdelingen samarbejder tæt med Høreklinikken på Odense Universitetshospital, og har i samarbejde med Syddansk Universitet praktikanter fra audiologopædi.

Arbejdsopgaver i hørerådgivningen:

Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper enten fysisk i Odense, på et af vores træffesteder eller online. Afdelingen varetager desuden opgaven med sagsbehandling og bevilling af ansøgninger om tilskud til privatkøbte høreapparater. Der kan efter behov ydes kortere forløb med psykologisk rådgivning, hvis der er et relateret behov for dette, efter visitation.
 

Tilbuddet fra CKV Høre er rettet mod borgere over 18 år, der har vanskeligheder med kommunikationen. Fagpersoner fra kommunerne kan ligeledes søge rådgivning, ligesom der gives rådgivning til virksomheder med ansatte, der har et høretab.
Enkelte specialrådgivningstilbud er rettet mod unge og uddannelsesinstitutioner.

Afdelingen tilbyder, udover ydelser til abonnementskommunerne, en række tilkøbsydelser og kurser. Savner du et tilbud, så kontakt os gerne.

Hørerådgivningens generelle mål er rehabilitering af borgere med nedsat funktionsevne relateret til hørelsen. Målet opnås gennem tilbud om undervisning i kompenserende kommunikationsstrategier samt specialrådgivning om høreapparater, høretekniske hjælpemidler samt øvrige muligheder for kompensation.

 

Kvinde er til høreprøve. Hun har høretelefoner på, og det står en model af et øre på skrivebordet.
APPFWU02V