Skip til primært indhold

Bestyrelse

Bestyrelsen for CKV er lovfæstet i Lov om specialundervisning for voksne, og har kompetence i forhold til den del af afdelingens virksomhed, der vedrører den kompenserende specialundervisning for voksne.

Bestyrelsen for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi består i perioden 2022-2025 af:

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Børge Larsen (UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen) (Mobilitet)
Keld Nielsen (Dansk Blindesamfund) (Syn)
Christian Ditlev Reventlow (Parkinsonforeningen) (Tale)
Bente B. Rey (Dansk Handicap Forbund)
Niels Jørgen Langkilde (Høreforeningen)

Udpeget af KKR Syddanmark (kommunalbestyrelserne):

Gert Rasmussen, Nordfyns kommune

Udpeget af Regionsrådet:

Annette Blynél, SF

Udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Universitet:

Rineke Brouwer, Institut for Sprog og Kommunikation

Valgt af medarbejderne på CKV*:

Michael Smidt, optiker, Synsrådgivningen
Victor Petersen, synskonsulent, Synsrådgivningen

*medarbejdervalgte medlemmer af CKV’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.

APPFWU02V