Skip til primært indhold

Bestyrelse

Bestyrelsen for CKV er lovfæstet i Lov om specialundervisning for voksne, og har kompetence i forhold til den del af afdelingens virksomhed, der vedrører den kompenserende specialundervisning for voksne.

Bestyrelsen for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi består i perioden 2022-2025 af:

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Børge Larsen (UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen) (Mobilitet)
Keld Nielsen (Dansk Blindesamfund) (Syn)
Christian Ditlev Reventlow (Parkinsonforeningen) (Tale)
Bente B. Rey (Dansk Handicap Forbund)

Udpeget af KKR Syddanmark (kommunalbestyrelserne):

Gert Rasmussen, Nordfyns kommune

Udpeget af Regionsrådet:

Annette Blynél, SF

Udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Universitet:

Rineke Brouwer, Institut for Sprog og Kommunikation

Valgt af medarbejderne på CKV*:

Michael Smidt, optiker, Synsrådgivningen
Victor Petersen, synskonsulent, Synsrådgivningen

*medarbejdervalgte medlemmer af CKV’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.

APPFWU02V