Skip til primært indhold

Lovgivning

CKV yder rådgivning og vejledning ud fra dansk lovgivning

Til vores grundlag hører:

 • Lov om specialundervisning for voksne
 • Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne
 • Serviceloven. Særligt § 112, om Hjælpemidler, § 113 om Forbrugsgoder, § 114 om Støtte til bil og § 116 om Boligindretning.  Tilgrænsende er §§ 41 og 100 om merudgifter til børn og voksne
 • Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) som beskriver klagegange mv.
 • Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område. Se §60-74 om almindelige klageregler
 • Vejledning om at skrive en afgørelse - om at skrive en præcis og forståelig afgørelse
 • Persondataloven. Se § 8 om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed
 • Lov om folkeskolen. Se §20 om specialpædagogisk bistand.
 • Det er muligt at søge yderligere oplysninger på:
  • retsinfo.dk med information om alle love og andre regler
  • Socialministeriet, social.dk med lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og afgørelser inden for det sociale område
  • Ankestyrelsen, ast.dk med ankeafgørelser
APPFWU02V